D.I.T.P. – S.P.N.V.

Departament Inspecţii Tehnice Periodice şi Supraveghere Parc Naţional de Vehicule

În ţările membre ale Uniunii Europene cât şi în ţările candidate la integrare în UE a fost iniţiat şi dezvoltat sistemul de efectuare a ITP supravegheat de către o instituţie desemnată de autorităţi. În acest sistem, autorizarea staţiilor ce efectuează ITP se face în principal după criterii tehnice iar în anumite state şi după criterii teritoriale (limitarea numărului de staţii în funcţie de suprafaţă şi de numărul vehiculelor înmatriculate).

În România, inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Registrul Auto Român (R.A.R.), organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin reprezentanţele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R. Autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate.

Autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică deţinute de persoanele juridice se face de către R.A.R. pe baza cererii de autorizare şi a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilităţii tehnice, întocmit de personal certificat pentru evaluarea conformităţii. Autorizaţia tehnică se acordă persoanelor juridice care deţin spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii de inspecţie tehnică periodică, îndeplinesc condiţiile legale în ceea ce priveşte dotarea tehnică necesară şi au personal atestat pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică.

În cazul României, începând cu anul 1998, prin OMT 353/1998 s-a realizat primul pas pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană în domeniu (Directiva 96/96 CEE). Consecinţele introducerii legislaţiei armonizate au fost modernizarea sau înlocuirea aparaturii utilizate în cadrul ITP, completarea pregătirii profesionale a inspectorilor tehnici atestaţi cu elementele legislative nou introduse şi testarea complexă teoretică şi practică a acestora. Astfel s-au obţinut rezultate uniforme ale inspecţiilor efectuate în SITP din ţară şi comparabile cu cele efectuate în alte ţări europene, permiţându-se evaluarea coerentă a stării parcului auto naţional.

A doua etapă de acordare a legislaţiei în domeniu la cea comunitară a fost iniţiată de publicarea Ordonanţei de Guvern nr. 81 din anul 2000 care a transferat activitatea de inspecţie tehnică periodică efectuată” de către R.A.R. în reprezentanţele sale şi în staţiile autorizate” conform OMT 353/1998 la efectuarea „de către persoanele juridice în staţii de inspecţie tehnică periodică autorizate, deţinute de aceştia, sub marca R.A.R.”.

În continuare, legislaţia în domeniu a fost permanent corelată cu modificările ce au survenit în legislaţia europeană în domeniu. Astfel, Ordonanţa de Guvern nr. 81/2000 a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de Guvern nr. 40/2005 ce a fost aprobată prin Legea nr. 373/2005. Reglementările în domeniul inspecţiilor tehnice periodice au suferit şi ele completări şi modificări prin emiterea Ordinului Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2.133/2005, modificat şi completat de mai multe ori succesiv.

În prezent, inspecţia tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul de mărfuri periculoase, la vehiculele destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele pentru competiţii sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la maşinile şi utilajele autopropulsate pentru lucrări, la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum şi inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale, în conformitate cu reglementările naţionale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere.

Rezultatele obţinute prin această strategie sunt evidenţiate în evoluţia dinamicii accidentelor rutiere datorate stării tehnice a vehiculelor. Obţinerea acestor rezultate s-a realizat prin introducerea unui sistem combinat de îndrumare şi supraveghere a activităţii de efectuare a ITP având principalele componente:
– supraveghere tehnică, inclusiv prin mijloace informatice şi prin prelucrări statistice;
– controale tehnice în trafic;
– supraveghere directă, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate realizată cu ajutorul unui număr de 150 de inspectori;
– controlul executării ITP prin reverificarea vehiculelor inspectate în staţiile reprezentanţelor R.A.R.

Supravegherea informatică s-a realizat prin înregistrarea datelor referitoare la ITP în calculatorul din staţia ITP utilizându-se o aplicaţie dedicată şi furnizată de R.A.R., prin conectarea permanentă a acestui calculator la R.A.R. pentru transmiterea datelor într-o bază centrală de date.
Controalele tehnice în trafic se realizează cu 44 autovehicule dotate cu aparatură necesară şi cu 6 laboratoare mobile ce sunt echipate în vederea efectuării unui ITP complet. Prin analiza rezultatelor obţinute în urma acestor verificări se urmăreşte îmbunătăţirea activităţii staţiilor de inspecţie tehnică periodică.

Supravegherea directă a staţiilor ITP are ca scop îndrumarea şi controlul inspectorilor din acestea şi se realizează prin deplasarea inspectorilor supraveghetori R.A.R. în staţiile de ITP cel puţin o dată pe săptămână, frecvenţa verificărilor directe fiind stabilită în funcţie de datele statistice obţinute prin supravegherea informatică precum şi prin reinspectarea în cadrul staţiilor a unor vehicule blocate, în funcţie de anumiţi parametri de intrare, în mod aleatoriu de aplicaţia informatică. Evoluţia numărului de staţii ITP autorizate a cunoscut o dezvoltare permanentă, în momentul de faţă existând aproximativ 1700 staţii autorizate pentru ITP la nivel naţional.

În măsura în care consideraţi utile informaţiile pe care putem şi dorim să vi le oferim, adresaţi-ne întrebările la itpspnv@rarom.ro


Departament Inspecţii Tehnice Periodice şi Supraveghere Parc Naţional de Vehicule (D.I.T.P. – S.P.N.V.)


Ing. Claudiu MIJA
Şef Departament

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1

Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998


Tel.: 021 202.70.00 interior 8243, 8272, 8287
Fax: 021 318.17.71


Formular de contact


    Dacă sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate conform rubricii "Prelucrarea datelor cu caracter personal", vă rugăm să bifați căsuța de mai jos:

    Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
    Termeni şi condiţii | GDPR

    Operator de date cu caracter personal nr. 1253