D.R.I.C.I.

Departament Reglementări, Instruire şi Cooperare Internaţională

1. Activitatea de reglementare

În cadrul DRICI funcţionează Compartimentul Reglementări care desfăşoară în principal următoarele activităţi:

– gestionează procesul intern de elaborare a proiectelor de acte normative ce reglementează activitatea RAR, având în vedere armonizarea legislaţiei naţionale în raport cu legislaţia comunitară şi internaţională în domeniu, promovarea politicii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi îmbunătăţirea activităţii RAR;

– asigură monitorizarea evoluţiei legislative naţionale, comunitare şi internaţionale în domeniu;

– asigură colaborarea cu direcţiile din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi cu alte autorităţi naţionale în probleme legate de legislaţia din domeniul de activitate al RAR;

– asigură coordonarea participării RAR la Comitetele tehnice şi Grupele de lucru ale Comisiei Europene şi ale Consiliului UE;

– asigură coordonarea participării RAR la sesiunile Forumului mondial pentru armonizarea regulamentelor vehiculelor – WP.29 şi la sesiunile Grupei de lucru privind transportul mărfurilor periculoase – WP 15, din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU.

2. Atestare

În cadrul DRICI funcţionează Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal care desfăşoară următoarele programe de atestare/reatestare:

– program pentru atestarea/reatestarea personalului care efectuează inspecţii tehnice periodice (ITP) la vehiculele rutiere;

– program pentru atestarea/reatestarea capacităţii profesionale a conducătorilor atelierelor din domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi în domeniul înlocuirii de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere.

3. Cooperare internaţională

În cadrul DRICI funcţionează Compartimentul Cooperare Internaţională care desfăşoară în principal următoarele activităţi:

– asigură organizarea participării RAR la diverse activităţi internaţionale din domeniul său de activitate;

– asigură stabilirea de contacte şi colaborări cu organisme din străinătate similare RAR.


Departament Reglementări, Instruire şi Cooperare Internaţională (D.R.I.C.I.)


Ing. Cristian UŢĂ
Şef Departament

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1

Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998


Tel.: 021 202.70.00 interior 8286


Formular de contact


    Dacă sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate conform rubricii "Prelucrarea datelor cu caracter personal", vă rugăm să bifați căsuța de mai jos:

    Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
    Termeni şi condiţii | GDPR

    Operator de date cu caracter personal nr. 1253