D.O.R.U.M.C.

Departament Organizare, Resurse Umane şi Managementul Calităţii

Atribuţii principale ale departamentului:

 • Execută sarcinile trasate de conducerea regiei în domeniul organizării;
 • Elaborează proiectele de programe de activitate, anuale şi de perspectivă, pe ansamblul activităţii RAR;
 • Elaborează şi perfecţionează structura organizatorică şi regulamentele de organizare şi funcţionare a RAR;
 • Urmăreşte realizarea prestaţiilor şi veniturilor regiei pe baza raportărilor venite de la reprezentanţe;
 • Stabileşte necesarul de personal pe baza solicitărilor departamentelor, serviciilor, compartimentelor, reprezentanţelor din cadrul structurii organizatorice;
 • Coordonează procesul de recrutare şi selecţie a resurselor umane, întocmire a fişelor de post;
 • Stabileşte elementele de salarizare la încadrarea, numirea şi avansarea în funcţie a personalului RAR;
 • Gestionează angajamentele personalului RAR care participă la programele de formare profesională conform legislaţiei în vigoare;
 • Asigură îndeplinirea obiectivelor trasate de către Directorul General prin Declaraţia privind politica în domeniul calităţii;
 • Elaborează şi revizuieşte periodic Manualul Calităţii şi procedurile de sistem;
 • Asigură difuzarea documentelor sistemului de management al calităţii elaborate de către departament;
 • Asigură retragerea documentelor perimate elaborate de către departament, în vederea eliminării utilizării neintenţionate;
 • Elaborează programe privind propuneri de îmbunătăţire a calităţii activităţilor RAR;
 • Analizează şi avizează procedurile specifice şi instrucţiunile de lucru elaborate de către entităţile funcţionale RAR;
 • Elaborează programarea auditurilor interne la nivel de RAR şi efectuează audituri interne, programate şi neprogramate;
 • Analizează rezultatele auditurilor interne şi informează periodic conducerea RAR în legătură cu neconformităţile constatate cu ocazia acţiunilor întreprinse, în vederea eliminării acestora;
 • Verifică aplicarea acţiunilor colective şi preventive;
 • Monitorizează eficacitatea acţiunilor corective/preventive întreprinse de către entităţile funcţionale ale RAR;
 • Analizează modul de soluţionare a reclamaţiilor în vederea întocmirii raportului anual al analizei de management;
 • Asigură consultanţă pe linie de management al calităţii entităţilor RAR;
 • Centralizează necesarul de instruire şi planifică activităţile de instruire în RAR în domeniul calităţii;
 • Participă la selectarea lectorilor interni şi externi;
 • Întocmeşte documentele aferente participării personalului RAR la cursurile în domeniul calităţii;
 • Participă la activităţile privind alinierea legislaţiei naţionale din domeniul vehiculelor rutiere la cea internaţională;
 • Elaborează rapoarte pentru analiza de management de la cel mai înalt nivel privind realizarea obiectivelor, a politicii în domeniul calităţii, precum şi a eficacităţii sistemului de management al calităţii;
 • Participă în cadrul grupelor de lucru ASRO, la preluarea la nivel naţional a unor standarde internaţionale pe linie de management al calităţii;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate, cu caracter specific, care decurg din actele normative în vigoare sau sunt dispuse de conducerea regiei.

Departament Organizare, Resurse Umane şi Managementul Calităţii (D.O.R.U.M.C.)


Netty Brândușa MILEA
Şef Departament

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1

Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998


Tel.: 021 202.70.00, interior 8140


Formular de contact


  Dacă sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate conform rubricii "Prelucrarea datelor cu caracter personal", vă rugăm să bifați căsuța de mai jos:

  Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
  Termeni şi condiţii | GDPR

  Operator de date cu caracter personal nr. 1253