Transparență

Raportare Financiar Contabilă la 31.12.2023

Descarcă

Situații Financiare Individuale la 31 decembrie 2023 întocmite în conformitate cu Standardele  Internaționale  de Raportare Financiară

Descarcă

Raport de audit anual 2023

Descarcă
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253