Încercări

Departamentul Încercări este responsabil pentru activitățile de încercare, inspecție și verificare realizate la centrele tehnice ale RAR din Voluntari (Ilfov) și Merișani (Argeș) în scopul evaluării siguranței generale a vehiculelor, emisiilor poluante, consumului de combustibil sau sistemelor ADAS, în condițiile controlate din laborator, pe pista de încercări ori în condiții reale de trafic.

Informații utile privind activitățile Departamentului Încercări


FORMULARE NECESARE


1. Încercări vehicule şi componente

1. Nume formular/document:
a. Comandă de încercare

a. Descarcă (format .pdf)
a. Descarcă (format .doc)

Scopul activităţii: efectuarea încercărilor în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene (UE), regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) sau legislației naționale (RNTR)

Necesită înregistrare: DA


2. Determinarea consumului de combustibil

1. Nume formular/document:
a. Cerere (comandă) pentru determinarea consumului de combustibil

a. Descarcă (format .pdf)
a. Descarcă (format .doc)

Scopul activităţii: În baza Hotărârii Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea R.A. Registrul Auto Roman, RAR este instituţia abilitată să stabilească consumurile de combustibil în condiţii de exploatare a autovehiculelor.

Astfel, pentru beneficiarii care solicită determinarea consumului de combustibil în condiţii efective de trafic, RAR poate transmite contra cost, pentru autovehiculele aflate în baza de date, extrase de valori de consum de combustibil sau efectuează determinări de consum contra cost pe baza unei comenzi, a unei programări şi prezentarea autovehiculului la sediul RAR din Voluntari pentru efectuarea determinărilor în condiții reale de trafic, conform specificaţiilor din comandă.

Determinarea consumului de combustibil poate fi făcută în următoarele situaţii: pe standul dinamometric, pe pista de încercări sau în condiții reale de trafic. Metoda de lucru este  stabilită în procedura specifică a RAR, având posibilitatea să fie adaptată solicitării clientului, cu respectarea cerințelor legale privind deplasarea pe drumurile publice.

Necesită înregistrare: DA


3. Clasificarea pe stele a autocarelor

1. Nume formular/document:
a. Cerere de clasificare pe stele a unui autocar
b. Declaraţie de angajament a firmei care solicită admiterea în sistemul internaţional al IRU de clasificare a autocarelor de turism  faţă de  comisia de clasificare a autocarelor

a. Descarcă (format .pdf)
a. Descarcă (format .doc)

b. Descarcă (format .pdf)

Scopul activităţii: Clasificarea pe stele a autocarelor este destinată transportului de turişti în trafic intern şi internaţional şi transportului public de persoane în trafic internaţional în vederea protecţiei pasagerilor şi creşterii calităţii serviciilor turistice şi de transport.

Scop formular/document: Se notifică oficial către RAR intenţia clasificării autocarului;
Documentele sunt obligatorii pentru deschiderea dosarului de clasificare.

Precizări de completare: sunt menţionate în formular (documentele se semnează şi se ştampilează de operatorul economic)

Modalităţi de trimitere: Prin delegat, împreună cu autovehiculul şi celelalte documente necesare.

Notă: Autovehiculul şi următoarele documente vor fi prezentate în vederea clasificării:
– Cererea de clasificare pe stele a unui autocar, întocmită de deţinătorul licenţei de transport;
– Declaraţia angajament a firmei faţă de Comisia de Clasificare a autocarelor constituită de RAR, faţă de sistemul internaţional al IRU;
– Copie după licenţa de transport persoane în trafic intern şi/sau internaţional;
– Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului în România, având inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, având menţiunea „conform cu originalul”, ştampila deţinătorului (sau a utilizatorului), numele şi semnătura administratorului societăţii comerciale sau a împuternicitului acestuia;
– Copie după „Cartea de identitate a vehiculului”, fata-verso;
– Copie după contract de leasing, protocol predare-primire, accept firmă de leasing (unde este cazul), contract de închiriere, care să fie valabil cel puţin pe perioada valabilitaţii certificatului de clasificare;
– Copie după un act de identitate al delegatului firmei;
– Copie după certificatul de înmatriculare al firmei.

Necesită programare: DA

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253