Despre noi

Registrul Auto Român (R.A.R) este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii.

RAR de la înființare până în prezent

Registrul Auto Român a fost înfiinţat în anul 1991 de ing . Ioan Ţigănaş. Inginerul Ţigănaş a fost şeful laboratorului auto al unui important institut de cercetare şi proiectare. În acel timp, activitatea instituţiei se desfăşura în barăci şi laboratoare. Acestea erau împărţite în containere care se aflau pe terenuri închiriate.

De asemenea , activitatea Registrului Auto Român a fost începuta cu câteva zeci de angajaţi şi, în timp, în urma dezvoltării fireşti, s-a ajuns la circa 1.600 de salariaţi.

Apariţia Registrului a însemnat, înainte de toate, adaptarea la noile tendinţe ale vremurilor din punct de vedere al siguranţei în trafic. RAR s-a dovedit în scurt timp a fi un organism indispensabil atât pentru autorităţi, care aveau nevoie de un control tehnic asupra autoturismelor, dar mai ales pentru persoanele cu permis de conducere care au avut şi au oportunitatea şi obligativitatea să se asigure că maşinile lor sunt sigure în trafic.

Totul a pornit de la eliberarea CIV și omologări și a continuat cu inspecţia tehnică. Treptat, au fost introduse activităţi noi cum ar fi omologări şi certificări de componente şi echipamente auto, certificarea sistemelor de management al calităţii şi autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică. S-a pus accent şi pe clasificarea autocarelor. Mai apoi s-a început şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere.

Pentru că misiunea RAR era extrem de importantă, laboratoarele şi halele de inspecţie au fost echipate cu aparatură de ultimă generaţie. Asta a presupus un efort financiar considerabil, instituţia fiind nevoită să se împrumute la bănci şi să atragă finanţare prin proiecte europene.

Importanţa instituţiei a fost înţeleasă pe parcursul timpului când statul a conştientizat că în România este nevoie de reguli care să asigure îmbunatăţirea siguranţei rutiere şi protecţia mediulu.

De-a lungul timpului Registrul Auto Român şi-a dovedit funcţionalitatea, mai ales după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, unde s-a integrat rapid în familia autorităţilor de omologare şi a serviciilor tehnice din spaţiul euro.

Îmbunatăţirile aduse reprezentanţelor Registrului Auto Român în laboratoarele de măsurare a emisiilor poluante a clasat România printre primele locuri din sud-estul Europei în
privinţa calităţii.

Registrul Auto Român este organismul tehnic specializat al MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII în domeniul vehiculelor rutiere şi activităţilor conexe.

Un obiectiv important îl reprezintă îmbunătăţirea mediului concurenţial, prin creşterea calităţii activităţilor de autorizare şi de verificare a operatorilor economici din domeniu, simplificarea procedurilor administrative aplicate în activitatea Registrului Auto Român.

De asemenea, este vizată creşterea calităţii serviciilor şi a încrederii clienţilor noştri, acestea reprezentând principalele repere pentru perioada următoare.

Registrul Auto Român va răspunde cu acelaşi profesionalism provocărilor viitoare, beneficiind de sprijinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi de aportul tuturor angajaţilor, astfel încât să rămână aceeaşi instituţie competentă şi recunoscută pe plan naţional şi internaţional.

ATRIBUŢII R.A.R – R.A.

În conformitate cu legislaţia în vigoare Registrul Auto Român are următoarele atribuţii principale:

  • acordarea omologărilor de tip naţionale pentru vehiculele rutiere, sistemele, componentele şi entităţile tehnice separate ale acestora
  • acordarea certificatelor de conformitate pentru sisteme, componente şi entităţi tehnice separate ale vehiculelor rutiere
  • acordarea omologărilor individuale pentru vehiculele rutiere
  • efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru anumite categorii de autovehicule
  • autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică şi controlul activităţii de inspecţii tehnice periodice
  • transpunerea acquis-ului comunitar referitor la vehicule rutiere (cap.1 – Libera circulaţie a mărfurilor) şi la inspecţiile tehnice periodice (cap.9 – Politici de transport)
  • autorizarea atelierelor care efectuează lucrările de montaj, reparare şi verificare a vehiculelor şi componentelor acestora
  • certificarea sistemului de management al calităţii
  • participarea la lucrările Forumului Mondial pentru Armonizarea Reglementărilor Vehiculelor (WP 29) a Comisiei Economice pentru Europa a ONU

Conducerea R.A.R. – R.A.

Mihai ALECU
28.08.2023 – prezent

Niță Alina
28.02.2022 – 25.08.2023

Tufă Radian
14.02.2005-29.08.2006
03.02.2020-25.02.2022

Dincă George-Adrian
31.05.2012-31.01.2020

Stancu Sotir
11.10.2010-31.05.2012

Crăpătureanu Ovidiu
28.05.2007-24.12.2008

Patentașu Daniel Gabriel
29.08.2006-28.05.2007
14.01.2009-04.10.2010

Râpea Vasile
13.02.2002-14.02.2005

Nan Nicolae Dinu Mircea
12.02.2001-12.02.2002

Țigănaș Ioan
15.01.1992-12.01.2001

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253