Certificare Produse

Organismul de certificare produse RAR-OCP

ocp_1

Certificarea produselor se realizează de Registrul Auto Român prin Organismul de Certificare Produse RAR-OCP.

Cadrul legislativ este definit de:
O.G. nr. 80 / 2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora cu modificările şi completările ulterioare
O.M.T.C.T.nr. 2135 / 2005, pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora – RNTR 4.
O.M.T.C.T nr. 229 din 8 septembrie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 17 septembrie 2003),

Modificat prin:
Ordinul M.T.C.T. nr. 1315 din 8 august 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 9 septembrie 2005)

Și prin Ordinul M.T. nr. 401 din 2 aprilie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor și turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 aprilie 2018)

Standard de referinţă
SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii.

Procesul de certificare cuprinde:

1. transmiterea de către client a:

– cererii oficiale (formularul se află în Mapa cu Documente Informative-MDI-se procură de la RAR-OCP;

– actelor de identificare pentru firmă (certificate cod fiscal şi de înregistrare la Registrul Comerţului);

– împuternicirii de reprezentare în vederea certificării, din partea producătorului (dacă solicitantul este altul decât producătorul);

– specificaţiilor tehnice sau a standardelor de firmă;

– documentelor de certificare a sistemului calităţii (acolo unde există);

– machetelor certificatului de garanţie şi declaraţiei de conformitate;

– etichetele produselor,

– şi a altor documente solicitate prin procedura de certificare (descrisă pe larg în MDI).

2. efectuarea analizei documentaţiei tehnice;

3. efectuarea auditului de produs;

4. prelevarea de mostre în vederea transmiterii lor la laboratorul de încercări;

5. efectuarea de încercări în laboratoarele care se conformează SR EN ISO/CEI 17025:2005;

6. evaluarea rezultatelor procesului de certificare;

7. redactarea documentelor de certificare;

8. supravegherea post certificare. 

Prezentul document este proprietatea exclusivă a RAR – OCP
Orice copie după document se va face numai cu acordul RAR – OCP
Document informativ


Legislaţia, regulamentele, procedurile şi formularele prezentate pot fi modificate şi completate. Vă rugăm să contactaţi secretariatul tehnic din cadrul Organismului de Certificare Produse pentru studierea ediţiilor în vigoare la data curentă.


Certificare Produse


Ing. Constantin IONESCU
Director Executiv

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1

Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998


Fax.: 021 350.82.88


Ing. Paul SIMION
E-mail: ocp@rarom.ro


Bucureşti, Şos. Vergului nr. 41, sector 2

Ing. Marian BRÎNCUŞ
Secretar tehnic RAR-OCP
Tel./Fax: 031.425.71.02


Argeş, com. Bradu, drumul 65B, km 5+953m (lângă Metro Piteşti)
Jud. Argeş

Ing. Florin ŞTEFAN
Tel./Fax: 0248 61.54.26
Tel./Fax: 0248 61.54.27


Braşov, str. Vasile Goldis nr. 17

Ing. Sorin UNGUREANU
Tel./Fax: 0268 44.04.88
Fax: 0268 44.04.80
Tel.: 0268 44.04.81

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253