Certificare Produse

Organismul de Omologare de Tip şi Certificare Produse este responsabil de toate aspectele omologării de tip acordate unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, de procesul de autorizare pentru piese și echipamente, de acordarea omologării și, după caz, de retragerea sau refuzul de a acorda omologarea de tip, de legătura cu autorităţile de omologare ale celorlalte state membre, de desemnarea serviciilor tehnice și de asigurarea respectării de către producător a obligaţiilor în materie de conformitate a producţiei.

ocp_1

Departamentul de Certificare Produse (DCP) este entitatea tehnică din cadrul Organismului Omologare de Tip şi Certificare Produse (OOTCP) care are în atribuţii următoarele activităţi:

Certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere;
Autorizarea agenţilor economici care partiţionează şi ambalează materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere.

Cadrul legislativ este definit de:

– O.G. nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.M.T.C.T. nr. 2135/2005, pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora – RNTR 4, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.M.T.C.T. nr. 229 din 8 septembrie 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR 6 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 17 septembrie 2003), cu modificările şi completările ulterioare.

Standard de referință

– SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii.

Scopul certificării şi autorizării

Produsele și materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranța circulației rutiere, protecția mediului, eficiența energetică și protecția împotriva furturilor vehiculelor rutiere, pot fi introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață numai dacă sunt omologate sau certificate, după caz.

DCP efectuează certificarea conformităţii produselor şi materialelor de exploatare noi, utilizate la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor vehiculelor rutiere prevăzute în lista de la capitolul V al RNTR 4, aprobat prin OMTI 152/2022.

DCP efectuează autorizarea proceselor de partiţionare şi ambalare a materialelor de exploatare certificate de RAR.


Legislaţia, regulamentele, procedurile şi formularele prezentate pot fi modificate şi completate.


Organism Omologare de Tip și Certificare Produse (RAR-OOTCP)
Departament Certificare Produse (DCP)


Ing. Marius DAMACHI
Director Executiv

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1


Tel.:

021 318.17.43
021 202.70.07

E-mail:


Bucureşti, B-dul. Expoziţiei nr.1K, sector 1

Ing. Marian BRÎNCUŞ
Secretar tehnic RAR-OOTCP-DCP
Tel./Fax: 031.425.71.02


Prezentul document este proprietatea exclusivă a RAR
Datele sunt informative şi nu pot fi utilizate decât cu acordul scris al RAR
Document informativ

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253