D.S.P.

Departament Supraveghere de Piaţă

Prezentare
Registrul Auto Român – Departamentul Supraveghere Piață reprezintă autoritatea de supraveghere a pieței în domeniul autovehiculelor rutiere, notificată la nivelul Comisiei Europene. Departamentul a fost înființat în cadrul Registrului Auto Român în anul 2006, în urma unei experiențe de 6 ani privind controlul agenților economici, adaptându-se constant și proporțional cu dezvoltarea dinamică a pieței auto de-alungul timpului.

În anul 2020, Registrul Auto Român – Departamentul Supraveghere Piață, a fost notificat la Comisia Europeană ca Autoritatea de Supraveghere a Pieței pentru Regulamentul (UE) 2018/858 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective și în cadrul Forumului pentru schimbul de informații privind respectarea legii (denumit în continuare FORUM).

Activitățile desfășurate au scopul disciplinării pieţei auto, prin acţiuni care urmăresc monitorizarea stării tehnice a parcului auto, conformitatea vehiculelor, sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor, identificarea produselor neconforme cu respectarea condiţiilor tehnice şi de calitate impuse de constructorul de automobile, conformitatea activităţilor de reparaţii autovehicule având ca rezultat creșterea calității serviciilor oferite, asigurarea siguranţei circulaţiei şi protecţia mediului.

Activitățile de control și supraveghere de piaţă în domeniul vehiculelor rutiere, se efectuează de personalul Departamentului Supraveghere de Piaţă, împuternicit de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe baza O.M.T.I. nr. 252/2022, cu modificările, completările și aprobările ulterioare, pentru aprobarea Procedurii de supraveghere a pieței cu privire la introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor rutiere și a produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere și cu privire la activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care desfășoară activități de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum și a operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză.

Acțiunile de control la agenții economici se desfăşoară în plan tehnic, într-un cadru juridic bine determinat, în condiţii de exigenţă şi rigurozitate, inspectorii din cadrul departamentului răspunzând direct şi fără echivoc unor situaţii diverse, pe baza cunoştinţelor tehnice, juridice şi de comunicare acumulate în decursul anilor de experienţă.

Obiective
Activitatea de supraveghere de piaţă se desfăşoară pe baza Programului naţional care se stabilește anual şi are o abordare pe două direcții: controale proactive (pe baza studiilor de piață efectuate și a evaluării riscurilor) și controale reactive (pe baza reclamaţiilor înregistrate).

În acest context, obiectivele acţiunilor specifice desfăşurate de personalul împuternicit urmăresc în principal:
– analizarea, verificarea şi soluționarea reclamaţiilor şi sesizărilor înregistrate privind calitatea serviciilor de reparaţii auto sau a produselor auto;
– verificarea respectării prevederilor aplicabile și a reglementărilor privind omologarea şi/sau certificarea pentru componentele auto, de operatorii economici care produc/importă/distribuie componente auto;
– verificarea respectării prevederilor aplicabile și a reglementărilor de către operatorii economici care efectuează activități de reparaţii şi întreţinere auto, modificări constructive, dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;
– verificarea respectării prevederilor aplicabile și a reglementărilor în cadrul staţiilor de inspecţie tehnică periodică;
– verificarea respectării prevederilor aplicabile și a reglementărilor de operatorii economici care efectuează activități de verificare, montare, reparare tahografe şi limitatoare de viteză.

Politica Departamentului Supraveghere de Piaţă

În ceea ce priveşte activitatea desfășurată, politica departamentului se fundamentează pe 3 piloni principali:

Având la bază aceste principii, Departamentul Supraveghere de Piață se adaptează constant la evoluția pieței auto și se aliniază nivelului de exigență stabilit la nivel european. Astfel, în prezent, Departamentul efectuează activități de control complexe cum ar fi verificarea conformității vehiculelor sau componentelor auto, supravegherea comerțului online prin aplicarea watermark-ului specific „Produs neconform blocat de R.A.R.” sau „Vehicul neconform blocat de R.A.R.” și eliminarea anunțurilor de punere la dispoziție pe piață produse sau vehicule neconforme. Aceste activități se realizează urmărind întotdeauna creșterea siguranței și a gradului de informare și disciplinare din domeniul auto.

Organizare
Având în vedere natura, diversitatea și complexitatea activităților desfășurate, Departamentul Supraveghere de Piață este structurat pe compartimente cu specializări și atribuții bine definite, cu scopul îndeplinirii cu succes a obiectivelor departamentului.

Cooperare
Departamentul Supraveghere de Piață menține și dezvoltă relații de cooperare cu autoritățile naționale, cât și pe plan internațional, asigurând reprezentarea României ca Autoritate de Supraveghere de Piață în cadrul întâlnirilor și grupurilor de lucru din cadrul Comisiei Europene.

La nivel european, Departamentul Supraveghere de Piață asigură participarea în cadrul Forumului pentru schimbul de informații privind aplicarea legislației UE referitoare la supravegherea pieței autovehiculelor din cadrul Comisiei Europene în calitate de Autoritate de Supraveghere a Pieței notificată în domeniul autovehiculelor rutiere. De asemenea, Departamentul este membru fondator, ocupând în prezent și poziția de președinte al Grupului Administrativ de Cooperare al Autorităților de Supraveghere de Piață în domeniul auto Automotive ADCO care reunește cele mai relevante autorități de supraveghere piață din UE.

De asemenea, Departamentul Supraveghere de Piață asigură participarea în calitate de expert național în cadrul reuniunilor Rețelei UE pentru Conformitatea Produselor (EUPCN) și a altor întruniri coordonate de Comisia Europeană.

Departamentul Supraveghere de Piață asigură utilizarea platformelor specifice supravegherii de piață dezvoltate la nivel european, ICSMS și RAPEX pentru alertarea rapidă privind produsele neconforme și periculoase.

La nivel național, Departamentul Supraveghere de Piață cooperează îndeaproape cu autorități precum Agenția Națională de Administrate Fiscală, Direcția Generală a Vămilor (și direcțiile regionale) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, inspectoratele de poliție județene, Garda Națională de Mediu.

Informare
În urma identificării necesității de disciplinare a pieței în domeniul auto, Departamentul Supraveghere de Piață a lansat și gestionează pagina de Facebook proprie, „Safe Market by RAR”, prin intermediul căreia elaborează și distribuie articole tehnice informative, articole cu sfaturi utile privind autovehiculele și articole în colaborare cu experți tehnici pe diverse teme de interes, cu scopul creșterii gradului de informare al publicului țintă.

Puteți accesa pagina noastră de Facebook prin linkul: https://www.facebook.com/Safe-market-by-RAR

Cadrul Legislativ

Cadrul legislativ în sfera căruia Departamentul Supraveghere de Piață deține atribuții este compus din legislația națională aplicabilă, legislația europeană pentru supravegherea pieței și acordurile internaționale.

Textele consolidate și actualizate ale actelor legislative naționale pot fi consultate în secțiunea dedicată a site-ului, iar legislația UE poate fi accesată prin intermediul site-ului oficial al Uniunii europene: https://eur-lex.europa.eu

Galerie Foto


Departament Supraveghere de Piaţă (D.S.P.)


Ing. Mihai DOGĂRESCU
Şef Departament

Urmăriți-ne și pe
Facebook Safe Market by RAR

Safe Market by RAR

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1

Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998


Tel./Fax: 021 202.70.51


Formular de contact


    Dacă sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate conform rubricii "Prelucrarea datelor cu caracter personal", vă rugăm să bifați căsuța de mai jos:

    Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
    Termeni şi condiţii | GDPR

    Operator de date cu caracter personal nr. 1253