Autovehicule destinate învăţării conducerii auto

ORDINUL nr.1856 din 11 octombrie 2006 al Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Părţii I „Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto” din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

ORDINUL nr. 2133 din 8 decembrie 2005 al Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253