Anunțuri

ANUNȚ OFERTE CU PRIVIRE LA CONFECȚIONAREA ȘI FURNIZAREA PLĂCUȚE CU DIMENSIUNI ȘI MASE ALE VEHICULELOR COMERCIALE

Registrul Auto Român (RAR) primește oferte din partea agenților economici care doresc și au capabilitatea tehnică de a furniza plăcuțe cu dimensiuni și mase cu care trebuie dotate vehiculele comerciale în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile (OG nr.27/2011 și OMTI nr.1640/2012), în cazul în care plăcuțele originale aplicate de producătorii vehiculelor lipsesc sau nu […]

Mai multe

Anunț de recrutare și selecție pentru 6 (șase) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome – Registrul Auto Român

Anunț de recrutare și selecție pentru 6 (șase) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome – Registrul Auto Român.       Anunțul a fost publicat la data de 21 / 11 / 2022.

Mai multe

Scrisoarea de așteptări necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv directorilor, pentru perioada 2022 – 2026, la Regia Autonomă – Registrul Auto Român

  SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii necesară selecției membrilor Consiliului de administrație,  respectiv directorilor,  pentru perioada 2022 – 2026,  în sensul O.U.G. 109/2011, la Regia Autonomă „REGISTRUL AUTO ROMÂN”   Scrisoarea de aşteptări  a fost publicată la data de 01 / 09 / 2022

Mai multe

Anunţ de participare la procedura de selecţie de oferte în ceea ce priveşte plăcuţele cu dimensiuni şi mase ale vehiculelor comerciale

Registrul Auto Român (RAR) organizează o procedură de selecţie a agenţilor economici care doresc şi au capabilitatea tehnică de o fumiza plăcuţe cu dimensiuni şi mase cu care trebuie dotate vehiculele comerciale, atunci când plăcuţele originale aplicate de producătorii vehiculelor lipsesc sau nu conţin toate informaţiile necesare, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile (OG nr.27/2011 […]

Mai multe

Anunţ de recrutare pentru poziţia de Director General al RAR-RA

Anunţ de recrutare pentru poziţia de Director General al RAR-RA În numele Regiei Autonome Registrul Auto Român, în calitatea sa de expert independent contractat pentru a derula procesul de recrutare şi selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de Director General al companiei, Pluri Consultants Romania S.R.L. anunţă declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi […]

Mai multe

ANUNŢ DE INTENŢIE

Servicii de consultanţă specializată în scrierea proiectelor Registrului Auto Român – Regie Autonomă finanţate din fonduri europene nerambursabile.   Anunţ de informare prealabilă

Mai multe

Contestaţie la procedura de “Servicii de pază”

Comunicare de depunere a unei contestaţii Contestaţie CNSC Comunicare de reluare a procedurii Decizie de soluţionare Contestaţie CNSC

Mai multe

Anunţ de participare nr. 81/27.03.2015

REFERITOR LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE ARHIVARE ÎN CADRUL R.A.R.-R.A. Documentaţie Servicii de Arhivare.zip Info documentaţia de atribuire.pdf

Mai multe

Servicii de pază – anunţ postat la data de 15.09.2014

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE REFERITOARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA DE "SERVICII DE PAZĂ" CUPRINS CAPITOLUL I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI CAPITOLUL II – CAIETUL DE SARCINI CAPITOLUL III – FORMULARE CAPITOLUL IV – CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE PENTRU ACORDUL CADRU ŞI CONTRACTUL SUBSECVENT DE PRESTARE DE SERVICII Documentatie Servicii de Paza.zip Info documentatia […]

Mai multe

Rezultatul evaluării ofertelor depuse, conform invitaţiei de participare din 11.01.2013

Mai multe
Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253