Anunțuri

Anunţ de recrutare pentru poziţia de Director General al RAR-RA

Anunţ de recrutare pentru poziţia de Director General al RAR-RA În numele Regiei Autonome Registrul Auto Român, în calitatea sa de expert independent contractat pentru a derula procesul de recrutare şi selecție a candidaților pentru ocuparea posturilor de Director General al companiei, Pluri Consultants Romania S.R.L. anunţă declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi […]

Detalii

ANUNŢ DE INTENŢIE

Servicii de consultanţă specializată în scrierea proiectelor Registrului Auto Român – Regie Autonomă finanţate din fonduri europene nerambursabile.   Anunţ de informare prealabilă

Detalii

Contestaţie la procedura de “Servicii de pază”

Comunicare de depunere a unei contestaţii Contestaţie CNSC Comunicare de reluare a procedurii Decizie de soluţionare Contestaţie CNSC

Detalii

Anunţ de participare nr. 81/27.03.2015

REFERITOR LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE ARHIVARE ÎN CADRUL R.A.R.-R.A. Documentaţie Servicii de Arhivare.zip Info documentaţia de atribuire.pdf

Detalii

Servicii de pază – anunţ postat la data de 15.09.2014

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE REFERITOARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA DE "SERVICII DE PAZĂ" CUPRINS CAPITOLUL I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI CAPITOLUL II – CAIETUL DE SARCINI CAPITOLUL III – FORMULARE CAPITOLUL IV – CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE PENTRU ACORDUL CADRU ŞI CONTRACTUL SUBSECVENT DE PRESTARE DE SERVICII Documentatie Servicii de Paza.zip Info documentatia […]

Detalii

Rezultatul evaluării ofertelor depuse, conform invitaţiei de participare din 11.01.2013

Detalii

Invitaţie de participare – 11.01.2013

INVITAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU ALEGEREA FURNIZORULUI DE „PLĂCUŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE DIMENSIUNILE ŞI, DUPĂ CAZ, MASELE MAXIME AUTORIZATE”, ÎN VEDEREA DUCERII LA ÎNDEPLINIRE A OMTI NR. 1640/08.11.2012 1. Regia Autonomă Registrul Auto Român, nr. Registrul Comerţului J40/5191/92, cu sediul în Bucureşti, str. Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, telefon/fax: 021/319.74.33 sau 021/202.70.00, int. 265 […]

Detalii

ANUNT DE ATRIBUIRE – 11.03.2008

ANUNT DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE MEDICINA MUNCII 1. Regia Autonoma Registrul Auto Roman, nr. Registrul Comertului J40/5191/92, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 391A, sector 1, telefon/fax: 021/319.74.33 sau 021/202.70.00, rarom@rarom.ro2. Procedura de atribuire aplicata: cerere de oferta conform Normelor interne RAR-RA (anexa 2B din OUG 34/2006, modificata prin OUG […]

Detalii