Poluare şi Consultanţă Tehnică

Consultanţa tehnică pentru persoanele fizice şi juridice în vederea stabilirii: 1. gradului de poluare chimică pentru autovehicule; 2. acceptului schimbării caroseriei/şasiului la un vehicul omologat/înmatriculat în România; 3. acceptului schimbării motorului la un vehicul omologat/înmatriculat în România.

Pentru demararea procesului, solicitantul descarcă şi completează cererea tip. După completarea acesteia, aceasta se expediază pe adresa de e-mail: dpct@rarom.ro, sau pe fax la numărul +4-021-318 17 75. De asemenea, documentele pot fi transmise la oricare dintre reprezentanţele RAR prin poştă, sau depuse personal.

1. Nume formular/document:
a. Cerere de consultanţă tehnică privind stabilirea gradului de poluare chimică

a. Descarcă

Scop formular/document:

Se eliberează la cerere în vederea stabilirii gradului de poluare chimică pentru vehiculele ce se prezintă la RAR în vederea obţinerii Cărţii de Identitate a Vehiculului, Omologării în vederea primei înmatriculări în România.

Precizări de completare:

– Se completează datele din formular/document;
– Se ataşează copie după cartea de identitate a vehiculului sau documentul de înmatriculare din ţara de provenienţă a vehiculului, eventual Certificatul de conformitate, în cazul în care este deţinut de către proprietar.

Modalităţi de trimitere:
E-mail, fax, poştă sau personal la oricare dintre sediile RAR.

Necesită înregistrare: DA

2.Nume formular/document:
a. Cerere de consultanţă tehnică pentru înlocuirea caroseriei/şasiului la un vehicul omologat/înmatriculat în România

a. Descarcă

Scop formular/document:

Se completează în vederea stabilirii acceptului de schimbare de caroserie/şasiu la vehiculele omologate/înmatriculate în România. Se consideră că două caroserii/şasiuri sunt compatibile dacă ele sunt destinate unor vehicule identice cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici:

– Marca, admiţându-se ca excepţie vehiculele fabricate sub licenţă;

– Tipul desemnat de către constructor în conformitate cu definiţia din directiva-cadru specifică (pentru toate categoriile de vehicule);

– Tipul caroseriei (numai pentru vehiculele din categoria M);

– Numărul de axe (pentru toate categoriile de vehicule).

Nu se va elibera Nota privind înlocuirea de caroserie/şasiu la autovehiculele blocate în baza de date a RAR., cu excepţia cazurilor instrumentate de entităţile abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza acceptului acestora.

Nu se va elibera Nota privind înlocuirea de caroserie/şasiu în situaţia în care caroseriile/şasiurile care urmează a le înlocui pe cele iniţiale nu au poansonat numărul de identificare, întrucât nu există certitudinea faptului că sunt construite de firme autorizate. Fac excepţie subansamblurile noi, pentru care se prezintă un document de achiziţie din partea producătorului sau reprezentantului său autorizat.

Precizări de completare:

– Se completează datele din formular/document;

– Se ataşează copii după cartea de identitate a vehiculului, documentul de înmatriculare din ţara de provenienţă a vehiculului de la care provine caroseria/şasiul de schimb.

Modalităţi de trimitere:

E-mail, fax, poştă sau personal la oricare dintre sediile RAR.

Necesită înregistrare: DA

3. Nume formular/document:
a. Cerere de consultanţă privind înlocuirea motorului unui autovehicul omologat şi înmatriculat în România

a. Descarcă

Scop formular/document:

Scopul acestei cereri este de a stabili compatibilitatea din punct de vedere dinamic şi a poluării chimice la schimbarea motorului la un vehicul omologat/înmatriculat în România.

Precizări de completare:

– Se completează datele din formular/document.

Modalităţi de trimitere:

E-mail, fax, poştă sau personal la oricare dintre sediile RAR.

Necesită înregistrare: DA

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253