Reglementări

1. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR

Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR este publicată în Monitorul Oficial al României de unde poate fi achiziţionată (http://www.monitoruloficial.ro/)

2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate.

3. Versiunile oficiale în limba română ale Regulamentelor/Directivelor/Deciziilor Uniunii Europene sunt publicate la adresa:
http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm

4. Versiunile oficiale în limbile engleză şi franceză ale Regulamentelor Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (Regulamente CEE-ONU)se găsesc la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html

Traduceri în limba română ale unor Regulamente CEE-ONU care au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE se găsesc la adresa:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-harmonisation/international_en

Departament Reglementări, Instruire şi Cooperare Internaţională (DRICI)
Bucureşti – 010719, sector 1,
Calea Griviţei nr. 391A
GPS coordinates:
44.468488, 26.051998
Persoana de contact:

Ing. Cristian UŢĂ
Şef Departament

021 202.70.00 interior 286
reglementari@rarom.ro

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253