Managementul Calităţii

Compartiment Managementul Calităţii

În condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea într-un domeniu reglementat atât de directivele UE cât şi de Reglementările CEE-ONU, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele şi a-şi evalua în mod real potenţialul, RAR a proiectat şi implementat Sistemul de Management al Calităţii conform SR ISO 9001.

Astfel a fost înfiinţat Compartimentul Managementul Calităţii care are următoarele atribuţii:

  • Participă la definirea politicii în domeniul calităţii.
  • Defineşte responsabilitatea, autoritatea şi interdependenţa personalului care conduce, execută şi verifică activităţile procedurate care afectează calitatea.
  • Elaborează manualul şi procedurile Sistemului de Management al Calităţii, conform standardului SR ISO 9001.
  • Implementează şi menţine Sistemul de Management al Calităţii în RAR.
  • Efectuează audituri interne ale calităţii în scopul de a verifica dacă activităţile legate de calitate şi rezultatele obţinute sunt conforme cu reglementările stabilite şi de a determina eficacitatea Sistemului de Management al Calităţii.
  • Raportează directorului general asupra funcţionării sistemului în vederea analizării şi pentru luarea măsurilor în vederea îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii.
  • Identifică necesităţile de instruire şi asigură instruirea personalului în domeniul calităţii.

Compartiment Managementul Calităţii


Irina DINCĂ
Şef Compartiment

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1

Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998


Tel.: 021 202.70.00 interior 8150

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253