Condiţii privind starea tehnică – RNTR 1

ORDINUL nr. 2133 din 8 decembrie 2005 al Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253