Plăcuţe – dimensiuni şi mase

RAR va stabili datele cu care urmează a se inscripţiona plăcuţa.

În cazul în care vehiculul dv. are montate din construcţie sau de către o autoritate competentă dintr-un alt stat UE plăcuţe sau o plăcuţă combinată pe care sunt menţionate atât masele cât şi dimensiunile sale, nu mai este necesară confecţionarea unor alte plăcuţe.

Conform Directivei 96/53 CE, plăcuţele cu mase şi dimensiuni trebuie să echipeze următoarele categorii de vehicule:

Autovehicule, remorci şi semiremorci pentru transport marfă cu masa totală maximă mai mare de 3500 kg (categorii N2, N3, O3, O4).

Autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri şi remorcile tractate de acestea, indiferent de masă (categorii M2, M3 şi remorci O2, O3, O4 numai dacă sunt tractate de autovehicule din categoriile M2 sau M3).

Stabilirea se va face în două moduri:
1. Din baza de date, pentru autovehicule care nu au dispozitiv de tractare, dacă placuţa constructor conţine toate masele maxime autorizate necesare, conform OMTI 1640/2012. Aceste prestaţii, care nu necesită prezentarea la RAR a vehiculului, se efectuează la sediul RAR fără programare prealabilă

Deţinătorul va trebui să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia autovehiculele pentru care solicită prestaţiile respective nu sunt dotate cu dispozitiv de tractare. Declaraţia trebuie să se refere la faptul că dispozitivul nu există fizic pe autovehicul. Declaraţii care atestă neutilizarea unui dispozitiv de tractare existent pe autovehicul nu vor fi luate în considerare.

Deţinătorul trebuie să verifice dacă plăcuţa constructorului care conţine masele autovehiculului există, dacă are înscrise toate masele necesare conform prevederilor OMTI 1640/2012 şi dacă acestea corespund cu cele din cartea de identitate a vehiculului (CIV). Dacă plăcuţa nu există, nu are toate datele necesare sau acestea nu corespund cu CIV, va trebui să solicite şi datele pentru plăcuţa cu mase.

Documente necesare:
– cartea de identitate a vehiculului în original (în cazul vehiculelor în leasing, o copie a cărţii de identitate a vehiculului, cu ştampila şi semnatura de conformitate a societăţii de leasing);

– actul de identitate al persoanei care solicită prestaţia;

– declaraţia pe proprie răspundere a deţinătorului, menţionată mai sus;

– cerere activitate RAR.

2. Pentru toate celelalte vehicule (autovehicule cu dispozitiv de tractare, remorci, semiremorci), din baza de date şi din măsurători care vor fi efectuate la sediul reprezentanţei RAR sau la sediul deţinătorilor (deplasarea personalului RAR se face numai pentru un număr minim de 5 vehicule grupate în acelaşi loc). Prezentarea vehiculului la sediul RAR se face pe baza unei programări individuale, iar prestaţiile în afara sediului RAR se vor efectua pe bază de programare colectivă, stabilită de către şeful de reprezentanţă de comun acord cu deţinătorul / deţinătorii, la solicitarea scrisă a acestora.

După determinarea datelor care vor fi inscripţionate pe plăcuţă, RAR va transmite informatic furnizorului plăcuţelor datele stabilite pentru fiecare vehicul şi va elibera deţinătorului un document cu datele respective şi cu datele de contact ale furnizorului plăcuţelor (Fişă dimensiuni/mase).

Documente necesare:
– cartea de identitate a vehiculului în original (în cazul vehiculelor în leasing, o copie a cărţii de identitate a vehiculului, cu ştampila şi semnatura de conformitate a societăţii de leasing);

– actul de identitate al persoanei care solicită prestaţia;

– cerere activitate RAR.

Ulterior, transportatorul va contacta furnizorul de plăcuţe pentru a le comanda şi pentru a intra în posesia acestora, împreună cu instrucţiunile de aplicare pe vehicul.

Costul plăcuţelor propriu zise (inclusiv costul expediţiei) se achită furnizorului acestora.

Informaţii suplimentare:
Telefon/fax: 021.318.17.73

E-mail: doiit@rarom.ro

placuta_4

placuta_3

placuta_2

placuta_1

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253