Certificate de clasificare pe categorii de confort

ORDINUL nr. 458 din 27 martie 2002 cu modificările ulterioare al Ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253