Certificate de clasificare pe categorii de confort

ORDINUL nr. 458 din 27 martie 2002 al Ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional