Certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere

La înmatricularea în România, deţinătorii vehiculelor rutiere, cu excepţia celor noi, trebuie să facă dovada efectuării de către RAR a certificării autenticităţii acestora.

Certificarea autenticităţii unui vehicul rutier constă, după caz, în:

• atestarea faptului că principalele sale elemente de identificare sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;
• atestarea identităţii vehiculului în raport cu datele menţionate în cartea de identitate a acestuia;
• atestarea faptului că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România).

Activitatea de certificare a autenticităţii se efectuează prin metode nedistructive.

Certificarea autenticităţii se efectuează pentru:

• vehiculele rutiere utilizate care sunt sau au fost ultima dată înmatriculate într-un alt stat şi care se supun omologării şi/sau eliberării CIV în vederea înmatriculării în România;
• vehiculele rutiere utilizate care nu sunt supuse înmatriculării în ţara de provenienţă şi care se supun omologării şi/sau eliberării CIV în vederea înmatriculării în România;
• orice vehicul rutier, la cerere.

Sunt exceptate de la certificarea autenticităţii autovehiculele destinate exclusiv competiţiilor sportive şi vehiculele istorice.

Pentru vehiculele care corespund din punct de vedere al certificării autenticităţii, RAR eliberează un certificat de autenticitate, document valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 zile calendaristice de la data eliberării acestuia.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253