Apariţii media

 

AutoTest-200
20 DE ANI DE ISTORIE

Evoluţia în timp a Registrului Auto Român se identifică cu propria istorie iar fiecare an câştigat îi atestă rolul principal în expertiza vehiculelor rutiere şi al activităţilor conexe atât pe plan naţional cât şi pe cel european şi mondial. Revista AutoTest este indisolubil legată de acesta şi face parte din istoria sa. Despre acest fapt şi, mai ales, despre cele mai noi realizări ale instituţiei vorbim în rândurile următoare cu Directorul General al Registrului Auto Român, domnul George-Adrian Dincă.

În ce sens a schimbat imaginea instituţiei introducerea conceptului de Call-Center în sistemul de organizare al RAR?
Noi mereu am considerat că în zona activităţilor care presupun prestare civilizată de servicii către deţinătorii de vehicule rutiere este obligatorie utilizarea unui concept de tip call-center, cel puţin din raţiuni de scădere a timpului de răspuns la solicitările acestora.
Apreciem că beneficiile organizării unui serviciu naţional de tip call-center, cu personal dimensionat corespunzător, care să asigure atât programarea activităţilor pentru toate reprezentanţele RAR, cât şi formularea răspunsurilor la întrebările formulate, au fost percepute de către clienţii noştri sub următoarele forme:
• Asigurarea unui acces cât mai simplu la activitatea de programare, prin preluarea rapidă şi cursivă a tuturor apelurilor telefonice;
• Suportul competent oferit de operatorii noştri de telefonie pentru alegerea corectă a activităţii programabile şi pentru lămurirea unor aspecte privind procedura de urmat;
•Posibilitatea obţinerii alternative a unor programări în judeţe limitrofe, acolo unde intervalul de aşteptare este mai mic.


Ce înseamnă pentru dvs. dezvoltarea RAR împreună cu clienţii săi?
Astăzi, aproape de aniversarea cu numărul 23 a RAR, constatăm că dezvoltarea noastră ca instituţie a fost şi este determinată de o manieră importantă de evoluţia parcului naţional de vehicule. Necesităţile de transport ale populaţiei (în interes personal sau comercial) s-au concretizat în achiziţia de vehicule rutiere, iar deţinătorii acestora ne-au devenit clienţi. În consecinţă, RAR a trebuit să-şi sporească în permanenţă capacitatea tehnică şi organizatorică pentru a satisface un număr mereu în creştere de solicitări, astfel încât o parte semnificativă a reprezentanţelor noastre teritoriale s-a mutat în sedii noi, mai dotate, mai mari şi mai primitoare pentru clienţii noştri.
Treptat, acest standard ridicat (auto)impus de RAR a determinat o schimbare de percepţie la nivelul deţinătorilor de vehicule rutiere. Dacă la început îşi ascundeau cu greu dezamăgirea de a-şi vedea vehiculele respinse de RAR din cauza unor neconformităţi de natură tehnică, astăzi cei mai mulţi sunt interesaţi de a afla de la reprezentanţii noştri cât mai multe informaţii care să le garanteze o cât mai bună stare tehnică a vehiculelor. Această modificare de atitudine este benefică pentru siguranţa rutieră a tuturor participanţilor la trafic, fiind practic un mare câştig pentru întreaga societate românească.
Cele de mai sus reprezintă numai o mică parte din raţiunea pentru care ne permitem să afirmăm că RAR s-a dezvoltat pentru şi prin clienţii săi.

Cum a fost prima întâlnire cu revista AutoTest?
Aş putea să o numesc cea mai veche revistă auto din peisajul presei de specialitate şi nu cred că mă înşel, nu? Îmi aduc aminte că atunci presa auto era în plină ascensiune iar ideea că aveam o publicaţie neaoşă care se „bătea” în standuri cu altele „din afară” m-a făcut să o privesc cu şi mai multă atenţie şi bineînţeles, satisfacţie. Mai ales că am avut ocazia să o citesc destul de des.Cum priviţi evoluţia revistei în ultimii ani?
Cred că este justificat cuvântul evoluţie, atât din punct de vedere al conţinutului cât şi al graficii. Poate nu întotdeauna am fost atent la întreaga tematică fiind concentrat mai mult pe articolele din sferele mele de interes, însă, pot remarca o structură unitară care acoperă o mare parte din temele domeniului auto şi, implicit, al Registrului Auto Român. Uneori poate că a părut că pierde o parte din dinamica de prezentare, dar, privind mai atent, am remarcat că revista este cu certitudine strâns legată şi de evenimentele care guvernează industria automobilelor şi, bineînţeles, piaţa acestora. Iar în cazul de faţă, de criza şi evoluţia întregii lumi auto din această perioadă şi de efectele sale. Oricum, am găsit informaţiile just prezentate şi corect, din punctul meu de vedere.
Ce importanţă are revista AutoTest pentru instituţia pe care o conduceţi?
Una semnificativă, asta dacă stau să mă gândesc la faptul că AutoTest reprezintă o carte de vizită ce atestă activitatea Registrului Auto Român şi a oamenilor care sunt implicaţi în activitatea sa. În mod direct sau indirect. Direct, prin faptul că avem obligaţia să-i informăm pe toţi cei care beneficiază de serviciile noastre şi pe instituţiile cu care colaborăm, despre noutăţile din domeniul nostru, despre modalităţile de aplicare şi de raliere la proiectele legislative de nivel naţional, european şi mondial, dar şi despre partea de atestare şi consultanţă pentru cei ce depind de activitatea noastră. În egală măsură putem să demonstrăm că suntem o instituţie modernă iar oamenii noştri sunt la curent cu tot ce întâmplă în domeniul automobilelor, atât la noi în ţară dar şi în lume, iar faptul că putem transmite aceste informaţii în timp util oamenilor, eu cred că este şi o dovadă de transparenţă.
În mod indirect, prin faptul că oricine are ocazia să ia legătura cu specialiştii noştri prin intermediul materialelor publicate a căror tematică şi manieră de prezentare atestă nivelul la care ne desfăşurăm activitatea. Iar oamenii sunt sigur că apreciază acest fapt. Şi pot să afirm că 20 de ani de existenţă şi cele 200 de ediţii ale revistei se identifică cu întreaga evoluţie a Registrului Auto Român, iar acestea nu pot fi puse la îndoială de nimeni.