Formulare necesare

Informaţii privind formularele implicate în activităţile R.A.R.

În dorinţa de a uşura cât mai mult comunicarea cu Dumneavoastră, solicitanţii activităţilor sau serviciilor noastre, cât şi de a scurta timpul de rezolvare a lucrărilor pe care le efectuăm, am creat posibilitatea accesării rapide a formularelor care trebuie completate pentru eliberarea certificatelor, autorizaţiilor sau atestatelor necesare desfăşurării activităţii prestate.

Eliberarea de certificate sau autorizaţii necesită că etapa iniţială întocmirea unor dosare, constând în formulare completate cu datele Dumneavoastră, formulare pe care le descărcaţi din cadrul activităţii pentru care solicitaţi autorizaţie, omologare, certificare sau atestare. După descărcare, aceste formulare trebuie completate cu datele necesare, iar după completare (şi uneori întocmirea unui „dosar”) urmează expedierea lor către serviciul care va prelucra datele şi va iniţia procedura care se va finaliza prin eliberarea certificatului, atestatului sau autorizaţiei pe care le solicitaţi.

În momentul de faţă asigurăm primirea formularelor prezentate în paginile următoare (după imprimare/printare şi completare), pe cale electronică prin e-mail că ataşamente la scrisori trimise la adresele specificate, prin fax la numerele indicate pentru fiecare activitate şi prin depunere personală sau transmitere prin poştă la sediile reprezentanţelor judeţene ale R.A.R., iar în Bucureşti la sediul central. Localizarea sediului reprezentanţei judeţene se face vizitând pagina „Contact” din partea de sus a site-ului RAR.

Deoarece dorim în continuare îmbunătăţirea modului de acces la formulare, părerea dumneavoastră privind această secţiune a site-ului este deosebit de importantă pentru noi. De aceea părerile, opiniile, sugestiile pe care le aveţi le aşteptăm cu deosebit interes la adresa: office@rarom.ro.

 

ALTE TIPURI DE DOCUMENTE NECESARE


CERERE ACTIVITATE RAR

Activitatile efectuate la reprezentanțele RAR sunt condiţionate de completarea de către solicitant a formularului „Cerere activitate RAR” cu date privind identitatea sa, a vehiculului şi a deţinătorului acestuia.

Certificare/Înregistrare şi Autorizare
RAR-OCS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 768/1991, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/1994 şi republicată.

Certificare produse
Organismul de Certificare Produse se ocupă în cadrul RAR de aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora.

Omologare de tip
Departamentul Omologări de tip, DOT, este entitatea tehnică din cadrul RAR care se ocupă cu omologarea sau înregistrarea de tip a vehiculelor rutiere noi ce urmează a fi comercializate în serie mare, în România sau în afară României.

Poluare şi Consultanţă Tehnică
Consultanţa tehnică pentru persoanele fizice şi juridice în vederea stabilirii:
1. gradului de poluare chimică pentru autovehicule;
2. acceptului schimbării caroseriei/şasiului la un vehicul omologat/înmatriculat în România;
3. acceptului schimbării motorului la un vehicul omologat/înmatriculat în România.

Atestări personal
Desfăşurarea de către operatorii economici a anumitor activităţi în domeniul vehiculelor rutiere este condiţionată de existenţa unui personal care să fie atestat de către RAR.

Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică
Introducerea Certificatului de Inspecţie Tehnică Periodică a fost prevăzută prin OG nr. 6/25.01.2012, data de intrare în vigoare a acestei obligaţii, 31 decembrie 2013, fiind prevăzută prin OMTI nr. 1.107/29.06.2012.

Eliberarea obligatorie, pentru prima dată, a unui Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică, precum şi data intrării în vigoare a acestei obligaţii au fost prevăzute în cadrul Directivei 2010/48/UE de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora. Ulterior, Directiva 2014/45/UE privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE menţine obligaţia eliberării unui certificat de inspecţie tehnică periodică conţinând cel puţin elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii prevăzute în Anexa II la directivă. Prevederile legislaţiei europene sunt transpuse corespunzător în legislaţia naţională specifică.

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253