D.Î.

Departament Încercări

Departamentul Încercări este responsabil pentru activitățile de încercare, inspecție și verificare realizate la centrele tehnice ale RAR din Voluntari (Ilfov) și Merișani (Argeș) în scopul evaluării siguranței generale a vehiculelor, emisiilor poluante, consumului de combustibil sau sistemelor ADAS, în condițiile controlate din laborator, pe pista de încercări ori în condiții reale de trafic.

Registrul Auto Român (RAR), prin intermediul Departamentului Încercări (DÎ), este notificat de Guvernul României la Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (ONU) și la Comisia Europeană în calitate de serviciu tehnic pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective în conformitate cu Acordul ONU din 1958 privind adoptarea regulamentelor tehnice armonizate pentru vehiculele rutiere, componentelor acestora și condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate în baza acestora și Regulamentul (UE) 2018/858. Un Serviciu Tehnic este o organizație sau un organism desemnat(ă) de autoritatea de omologare drept laborator de încercări în vederea efectuării de încercări sau drept organism de evaluare a conformității pentru efectuarea evaluării inițiale și a altor încercări sau inspecții.

Departamentul Încercări (DÎ), este entitatea tehnică din cadrul RAR care are în atribuţii următoarele activităţi:

  • Îndeplinirea rolului de Serviciu Tehnic pentru omologarea de tip și individuală a autovehiculelor şi a remorcilor acestora, a vehiculelor agricole sau forestiere, a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate utilizate la acestea în conformitate cu un regulament cadru, regulament al Uniunii Europene sau regulament ONU, inclusiv omologările de tip și individuale pentru serii mici UE sau naţionale pentru tractoare agricole sau forestiere (categoria T şi C), remorci agricole sau forestiere (categorie R), echipamente remorcate interschimbabile agricole sau forestiere (categorie S);
  • Realizarea încercărilor și verificărilor necesare în procesele RAR pentru certificarea produselor sau autorizarea agenților economici pentru modificări constructive aduse vehiculelor;
  • Determinarea consumului de combustibil și a performanțelor sistemelor de propulsie electrice și hibride;
  • Efectuarea de încercări pentru terți cu scopul utilizării rezultatele obținute și concluziile raportului de încercări în diverse etape ale dezvoltării sau cercetării unei soluții aparținând domeniului vehiculelor rutiere;
  • Clasificarea pe stele a autocarelor ce efectuează transport turistic în trafic intern şi internaţional şi transport public în trafic internaţional.

Cadrul legislativ este definit de:

Regulamentul (UE) 2018/858 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul (UE) 2019/2144 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) 2018/858.

Regulamentul (UE) 2020/683 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 în ceea ce privește cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.

Ordinul MTIC nr. 2224/2020 Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul nr. 1.224/M.219/2021 al ministrului transporturilor și infrastructurii, interimar, și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea națională a vehiculelor rutiere concepute și fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulament (UE) 168/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri,cu modificările şi completările ulterioare.

Regulament (UE) 167/2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere, cu modificările şi completările ulterioare.

Acordul ONU din 1958 privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roţi, echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescripţii.

TRANS/WP29/343, revizia în vigoare – Situaţia în ceea ce priveşte Acordul ONU din 1958, Regulamentele anexate şi amendamentele acestora.

Clasificarea încercărilor

Departamentul Încercări, prin cele trei laboratoare componente, efectuează încercări pentru vehiculele rutiere, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate destinate vehiculelor respective în conformitate cu documentele normative aplicabile, astfel:

  • Laborator Încercări Emisii Poluante și Consum, realizează încercări WLTP pentru norma de poluare Euro 6e, încercări PEMS în condiții reale de trafic, determinări ale consumului de combustibil și emisiilor de CO2, verificări aplicate sistemului de propulsie al autovehiculelor electrice;
  • Laborator Încercări Securitate Generală și Pasivă, responsabil pentru încercările privind rezistența structurilor, ancoraje ale scaunelor și centurilor de siguranță, sisteme de iluminare, proeminențe, amenajare interioară, etc.;
  • Laborator Încercări Securitate Activă și Sisteme Avansate, desfășoară activitățile dinamice pe pista de încercări pentru verificarea funcțiilor ADAS, sistemelor de frânare, suspensie și direcție, performanțelor de accelerare și manevrabilitate, etc.

Activitățile care nu pot fi efectuate utilizând infrastructura de încercare disponibilă în locaţiile proprii, sau la cererea expresă a clientului pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de confidențialitate (prototipuri înainte de lansarea pe piață), se pot efectua în unităţile producătorului sau ale unei terţe părţi evaluate de personal din cadrul DÎ.

Desfăşurarea procesului de încercare, constă în:

– primire şi analiză comandă de încercare;

– nominalizare laborator de încercare intern, desemnare responsabil de încercare şi deschidere dosar de încercare;

– verificare documentație (completă, clară, conformă cu actul de reglementare);

– analiză selecţie caz cel mai defavorabil (worst case);

– selectare loc efectuare încercare, echipamente de încercare necesare şi verificarea acestora;

– programare produs încercare pentru primire la laborator;

– verificare tehnică a produsului şi preluare pentru încercări;

– verificare conformitate produs cu documentația tehnică a acestuia;

– consultare procedură specifică, act de reglementare, instrucțiuni, pregătire formular raport de încercare pentru înregistrări primare;

– pregătire încercare (produs, echipamente de încercare, loc efectuare încercare) și  verificare respectare condiții specifice;

– efectuare încercare, evaluare rezultate obținute, verificare corectitudine încercare și estimare incertitudine de măsurare;

– predare produs la client;

– elaborare raport de încercare, verificare şi atestare conformitate, avizare şi aprobare;

– transmitere raport de încercare şi chestionar de evaluare satisfacţie client, după achitarea devizului de cheltuieli;

– colectare date şi arhivare dosar de încercare pe perioada impusă.


Galerie fotoDepartament Încercări (D.Î.)


Ing. Marius DAMACHI
Şef Departament Încercări

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1


Tel.:

021 318.17.43
021 202.70.07

E-mail:


Voluntari, jud. Ilfov, Strada Bârsei nr.1

Tiberiu MELENCU
Şef Departament Încercări Adjunct

E-mail: di@rarom.ro


Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253