Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică

Introducerea Certificatului de Inspecţie Tehnică Periodică a fost prevăzută prin OG nr. 6/25.01.2012, data de intrare în vigoare a acestei obligaţii, 31 decembrie 2013, fiind prevăzută prin OMTI nr. 1.107/29.06.2012.

Eliberarea obligatorie, pentru prima dată, a unui Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică, precum şi data intrării în vigoare a acestei obligaţii au fost prevăzute în cadrul Directivei 2010/48/UE de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora. Ulterior, Directiva 2014/45/UE privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE menţine obligaţia eliberării unui certificat de inspecţie tehnică periodică conţinând cel puţin elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii prevăzute în Anexa II la directivă. Prevederile legislaţiei europene sunt transpuse corespunzător în legislaţia naţională specifică.

Eliberarea acestui certificat nu implică obligaţii sau costuri suplimentare pentru deţinătorii de vehicule, aceştia primind acest certificat automat, la finalizarea inspecţiei tehnice periodice efectuate la termenul scadent normal (nu este afectată în nici un fel periodicitatea de efectuare a ITP). În consecinţă, deţinătorii de vehicule cu ITP valabil nu trebuie să solicite în avans eliberarea acestui certificat, el urmând să fie eliberat la efectuarea următoarei ITP.

Trebuie precizat faptul că acest certificat este complementar anexei la certificatul de înmatriculare şi în consecinţă nu înlocuieşte anexa respectivă care atestă efectuarea ITP şi termenul de valabilitate.

Având în vedere că este vorba despre un certificat armonizat stabilit printr-un act normativ UE este necesar ca certificatul să fie disponibil împreună cu anexa la certificatul de înmatriculare pentru prezentare în vederea unor eventuale controale în cazul vehiculelor care au efectuat ITP începând cu 31 decembrie 2013. Dat fiind formatul armonizat, existenţa şi prezentarea certificatului va facilita relaţia cu autorităţile de control din celelalte SM în ceea ce priveşte valabilitatea ITP.

Data următoarei ITP este cea din anexa la certificatul de înmatriculare.

Certificatul este eliberat în limba română iar rubricile sunt traduse în engleză.

Sancţiunile în cazul absenţei certificatului sunt aplicate de poliţie, potrivit legislaţiei ţării respective. Sancţiunile se aplică doar vehiculelor inspectate începând cu 31 decembrie 2013. Verificarea valabilităţii ITP se bazează în primul rând pe datele din anexa la certificatul de înmatriculare (certificatul de ITP prezintă şi alte informaţii suplimentare ce pot fi utile în control şi este important deoarece poate fi verificat simplu în toate SM, rubricile respective fiind armonizate).

Model Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică

Model Certificat de Inspecţie Tehnică Periodică – model eliberat începând cu 20 mai 2018

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253