Certificare/Înregistrare şi Autorizare

RAR-OCS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 768/1991, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/1994 şi republicată.

Domeniul de activitate al RAR-OCS include:

1. Certificarea/înregistrarea sistemului de management al calităţii în baza standardului internaţional ISO 9001 pentru furnizorii de produse şi servicii din industria producătoare de autovehicule, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, aparate, dispozitive, aparatură şi componente aferente acestora, precum şi activităţi conexe (transport, comercializare, întreţinere, reparare, reciclare, depozitare şi comunicaţii).

2. Autorizarea:
– operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9;

– agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL şi/sau GNC – RNTR 6;

– operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare și inspecții tahografe și limitatoare de viteza – RNTR 8;

– operatorilor economici care efectuează inspecţii tehnice periodice – RNTR 1, în principal, prin desfăşurarea următoarelor activităţi:

 • Informarea solicitanţilor de certificare şi/sau autorizare privind procesul de certificare şi/sau autorizare;
 • Primirea cererilor de certificare şi/sau autorizare;
 • Primirea documentaţiei pentru certificarea şi/sau autorizarea operatorilor economici;
 • Analiza documentaţiei tehnice;
 • Elaborarea planului de audit;
 • Efectuarea auditului la sediul operatorului economic;
 • Evaluarea rezultatelor procesului de certificare şi/sau autorizare;
 • Acordarea sau nu a certificării şi/sau autorizării;
 • Redactarea documentelor de certificare şi/sau autorizare;
 • Supravegherea periodică a operatorilor certificaţi şi/sau autorizaţi prin efectuarea de audituri la sediul acestora;
 • Publicarea şi actualizarea următoarelor documente:

– Lista operatorilor economici certificaţi;

– Lista atelierelor service autorizate;

– Lista operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare și/sau inspecție tahografe și/sau limitatoare de viteză;

– Lista atelierelor care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL şi/sau GNC;

– Lista operatorilor economici autorizaţi să presteze activităţi de modificări constructive şi aplicare folie.

 

FORMULARE NECESARE


Certificarea sistemului de management al calităţii

Autorizare ateliere service auto

Autorizare staţii ITP

Agrearea operatorilor economici care efectuează un program de instruire TLV

Autorizare ateliere care instalează/repară/efectuează inspecții TLV

Autorizare ateliere care montează/repară/efectuează revizia tehnică a instalaţiilor GPL şi/sau GNC

Autorizare ateliere modificări constructive inclusiv aplicare folie

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253