Modificarea înscrisurilor din cartea de identitate

Dacă unui vehicul i s-au modificat cel puţin una dintre caracteristicile tehnice menţionate în cartea de identitate, deţinătorul acestuia trebuie să-l prezinte la una dintre reprezentanţele RAR pentru înscrierea în cartea de identitate a respectivelor modificări.

Modificarea cărţii de identitate se realizează după ce se constată că vehiculul modificat respectă condiţiile constructive şi pe cele privind starea sa tehnică.

Deţinătorul vehiculului poate fi:

  • persoana înscrisă de către autoritatea de înmatriculare în CIV;
  • împuternicitul deţinătorului, prin împuternicire notarială, în cazul persoanelor fizice, sau delegaţie, în cazul persoanelor juridice. În ambele cazuri trebuie specificat clar că persoana este împuternicită pentru efectuarea respectivei modificări în CIV;
  • persoana care a dobândit vehiculul. Se prezintă factura dacă fostul deţinător este persoană juridică sau contractul de vânzare-cumpărare, dacă fostul deţinător este persoana fizică.
Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253