Departament Omologări Individuale şi Inspecţii Tehnice

61_DOIIT

Departamentul de Omologări Individuale şi Inspecţii Tehnice (denumit în continuare D.O.I.I.T.) reprezintă acea entitate a Registrului Auto Român ale cărei activităţi se adresează – aşa după cum sugerează şi titulatura – în mod particular fiecărui vehicul rutier, ceea ce presupune că în majoritatea covârşitoare a cazurilor este necesară identificarea vehiculului.

Ca interfaţă a Registrului Auto Român cu deţinătorii de vehicule, activităţile D.O.I.I.T. se derulează atât în Bucureşti, prin intermediul a două locaţii, cât şi în fiecare oraş reşedinţă de judeţ. Acest lucru s-a realizat cu investiţii semnificative, deopotrivă umane şi financiare, dar permite acum prestarea unitară a unor servicii de calitate, apreciate inclusiv de reprezentanţi ai unor cunoscute organizaţii similare din Uniunea Europeană.

Până la data aderării României la Uniunea Europeană, omologarea individuală a reprezentat principală activitate a D.O.I.I.T. Acum ea se adresează numai vehiculelor care nu deţin omologare europeană de tip, aşadar celor care, de regulă, provin din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și celor care dețin omologare europeană de tip dar care au fost modificate din punct de vedere constructiv în raport cu tipul omologat. Omologarea individuală este o condiţie legală pentru înmatricularea vehiculelor şi reprezintă procedura prin care D.O.I.I.T. atestă faptul că un anumit vehicul îndeplineşte individual condiţiile constructive şi de stare tehnică prevăzute în reglementările aplicabile. Practic, omologarea individuală este extrem de importanţă prin natura consecinţelor asupra siguranţei circulaţiei, ea constituind acel filtru tehnic care permite înmatricularea numai a vehiculelor corespunzătoare pentru admiterea în circulaţie pe drumurile publice din România. Finalizarea cu succes a procedurii de omologare individuală se materializează prin eliberarea Cărţii de Identitate a Vehiculului (CIV). D.O.I.I.T. înscrie în Cartea de Identitate datele tehnice şi pe cele de identificare ale vehiculului, urmând ca autoritatea de înmatriculare să înscrie deţinătorii succesivi ai acestuia. Cartea de Identitate a Vehiculului se poate elibera numai pentru vehiculele care pot fi identificate, respectiv cele pentru care reprezentanţii D.O.I.I.T. stabilesc un număr de identificare valid.

Vehiculele care dețin omologare europeană de tip, au fost ultima dată înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene şi a căror configuraţie nu a fost modificată, primesc cartea de identitate fără a mai fi supuse omologării individuale, întrucât condiţiile de omologare sunt acum similare cu cele din directivele şi regulamentele europene şi ele se consideră îndeplinite prin faptul că vehiculul provine din Uniunea Europeană. Totuşi, deoarece se găsesc înaintea primei înmatriculări în România, aceste vehicule se supun activităţilor de certificare a autenticităţii elementelor de identificare şi a suportului documentului care atestă înmatricularea anterioară, precum şi celor de verificare a stării lor tehnice. Modificarea înscrisurilor din cartea de identitate este determinată de modificări constructive aduse configuraţiei vehiculului, de completări ale datelor din Cartea de Identitate sau de prevederi administrative.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate, precum şi în cazul refuzului de a preda Cartea de Identitate cu ocazia executării silite, refuz constatat de către un executor judecătoresc, reprezentanţii D.O.I.I.T. pot emite un duplicat al cărţii de identitate iniţiale a vehiculului. Această activitate nu presupune prezentarea vehiculului, iar Cartea de Identitate se emite numai pe baza înregistrărilor din sistemul informatic al Registrului Auto Român.

În orice alte situaţii de eliberare a unei noi cărţi de identitate, dar cea veche există (de ex.: la epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a deţinătorilor, în cazul unui CIV completat greşit de către RAR sau de către un reprezentant al constructorului, în cazul înlocuirii unui CIV deteriorat când se mai poate distinge fie numărul de identificare, fie seria CIV etc.), este necesară prezentarea vehiculului în cauză la RAR.

Operaţiunile de verificare a stării tehnice a unui vehicul fac parte integrantă din activitatea de omologare individuală, dar ele se execută şi independent, în cadrul activităţii de redobândire a certificatului de înmatriculare reţinut de către Poliţia Rutieră fie pentru anumite defecţiuni tehnice constatate, fie în situaţia lipsei Inspecţiei Tehnice Periodice în termen de valabilitate. Dotarea liniilor de verificare ale Registrului Auto Român şi pregătirea personalului D.O.I.I.T. care le deserveşte fac din această activitate un etalon pentru întreaga reţea de staţii de inspecţie autorizate.

De aceeaşi rigoare beneficiază şi activităţile care se adresează anumitor categorii speciale de vehicule, cum sunt cele destinate transportului anumitor mărfuri periculoase, cele destinate transportului mărfurilor perisabile, vehiculele agreate pentru transportul în regim de taxi precum şi cele destinate învăţării conducerii auto. Toate vehiculele din aceste categorii pot fi utilizate în raport cu destinaţia lor specifică numai dacă ele îndeplinesc condiţiile de agreare impuse prin legislaţia aplicabilă, fapt dovedit prin eliberarea de către reprezentanţii D.O.I.I.T. a certificatelor de agreare.

Pentru autovehiculele destinate transportului de călători în scopuri turistice sau pe linii interne şi internaţionale cu trafic regulat, reprezentanţii D.O.I.I.T. eliberează certificate de clasificare pe categorii de confort şi furnizează dovezile pe baza cărora se obţin din partea Registrului Auto Român certificatele de clasificare pe stele.

Certificarea autenticităţii este activitatea cea mai recentă a D.O.I.I.T., demarată în anul 2002 şi care vizează evaluarea stării elementelor care determină identitatea unui vehicul. Reprezentând aportul semnificativ al Registrului Auto Român la eforturile de combatere a traficului ilegal de vehicule, beneficiile acestei activităţi nu au întârziat să apară: descoperirea mai multor vehicule cu identitate modificată şi mai ales mesajul că de acum există o instituţie care are argumentele să se opună traficului ilegal de vehicule au făcut că România să nu mai fie o ţară de destinaţie a vehiculelor substituite.

Prin atribuţiile sale, prin calităţile personalului angrenat şi prin modul de servire al deţinătorilor de vehicule, D.O.I.I.T. este departamentul din cadrul Registrului Auto Român care îşi aduce cea mai mare contribuţie la dezvoltarea instituţiei şi la crearea unei imagini a ei cât mai favorabile în rândul populaţiei. Deciziile reprezentanţilor D.O.I.I.T. cu privire la un anumit vehicul trec dincolo de interesul strict al deţinătorului acestuia şi urmăresc în primul rând să apere interesele societăţii, în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului.

Departament Omologări Individuale şi Inspecţii Tehnice

Bucureşti - 010719, sector 1, Calea Griviţei nr. 391A
Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998
doiit@rarom.ro

Persoane de contact

  • Ing. Cristian BUCUR Şef Departament

    • 021 202.70.00 / int 8265