Atestări personal

Desfăşurarea de către operatorii economici a anumitor activităţi în domeniul vehiculelor rutiere este condiţionată de existenţa unui personal care să fie atestat de către RAR, după cum urmează:

– pentru desfăşurarea activităţii de ITP, este necesară atestarea persoanelor care realizează în mod efectiv această activitate (atestări inspectori ITP)

– pentru desfăşurarea activităţilor de reparaţii şi/sau reglări funcţionale a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi de înlocuiri de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere este necesară atestarea persoanelor care conduc direct activităţile respective (atestări conducători ateliere).

Activitatea de atestare a persoanelor respective se desfăşoară de către Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal din cadrul Departamentului Reglementări, Instruire şi Cooperare Internaţională.

Informaţiile necesare pentru demararea procedurilor de atestare a inspectorilor ITP şi atestare a conducătorilor de ateliere, precum şi formularele necesare sunt precizate în continuare.

FORMULARE NECESARE


Atestări inspectori ITP

Atestări conducători ateliere