Atestări personal

Desfăşurarea de către operatorii economici a anumitor activităţi în domeniul vehiculelor rutiere este condiţionată de existenţa unui personal care să fie atestat de către RAR, după cum urmează:

– pentru desfăşurarea activităţii de ITP, este necesară atestarea persoanelor care realizează în mod efectiv această activitate (atestări inspectori tehnici)

– pentru desfăşurarea activităţilor de reparaţii şi/sau reglări funcţionale a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi de înlocuiri de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere este necesară atestarea persoanelor care conduc direct activităţile respective (atestări conducători ateliere).

Activitatea de atestare a inspectorilor tehnici se desfăşoară de către Compartimentul Inspectori Tehnici din cadrul Departamentului Reglementări, Instruire şi Cooperare Internaţională.

Activitatea de atestare a conducătorilor de ateliere se desfăşoară de către Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal din cadrul Departamentului Reglementări, Instruire şi Cooperare Internaţională.

Informaţiile necesare pentru demararea procedurilor de atestare a inspectorilor tehnici şi atestare a conducătorilor de ateliere, precum şi formularele necesare sunt precizate în continuare.

FORMULARE NECESARE


Atestări inspectori tehnici

Atestări conducători ateliere

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253