Departament Omologări Individuale şi Inspecţii Tehnice

Activităţi proprii desfăşurate în cadrul reprezentanţelor RAR:
1. Agreare vehicule transport mărfuri periculoase (ADR);
2. Agreare vehicule destinate învăţării conducerii auto;
3. Agreare vehicule destinate transportului în regim de taxi;
4. Eliberare carte de identitate vehicul;
5. Certificarea autenticităţii vehiculelor;
6. Clasificare autobuze pe categorii;
7. Eliberare duplicat / înlocuire a cărţii de identitate a vehiculelor;
8. Aplicare folie securizare pe cartea de identitate a vehiculelor;
9. Verificare tehnică
10. ITP internaţional
11. Omologare
12. Redobândire certificat înmatriculare

Documente solicitate pentru activităţile D.O.I.I.T.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253