Autovehiculele agreate pentru transportul în regim de taxi

LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

ORDINUL nr. 1170 din 24 iulie 2003 al Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – Metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea şi inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253