Omologarea individuală

Omologarea individuală se efectuează pentru vehiculele rutiere prezentate la RAR şi care se găsesc într-una din următoarele situaţii:

a) vehicule rutiere noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoană juridică sau fizică. Sunt exceptate vehiculele noi pentru care se poate prezenta originalul certificatului de conformitate emis de către constructor.

b) vehicule rutiere utilizate, care nu au mai fost înmatriculate în România. Sunt exceptate vehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene şi a căror configuraţie nu diferă de aceea cuprinsă în documentul de înmatriculare.

c) vehicule rutiere înmatriculate în România, dar la care s-au modificat caracteristicile constructive menţionate în CIV.

Omologarea individuală se acordă unui vehicul care are un număr de identificare valid, îndeplineşte condiţiile constructive precizate în RNTR-7 şi care a fost declarat admis la verificarea stării tehnice efectuată în baza planului de operaţii din RNTR-1.

Un vehicul căruia i s-a acordat omologarea individuală primeşte de la RAR cartea de identitate a vehiculului.