Certificare produse

Certificare produse

Informații utile privind activitățile Omologare de Tip și Certificare Produse


1. Nume formular/document:
 a. Cererea pentru certificare

a. Descarcă

Scop formular/document:

Identificare solicitant şi produse, declaraţie solicitant, stabilire persoană nominalizată pentru relaţia cu RAR-DCP, notificare oficială către RAR cu privire la intenţia certificării produselor.

Precizări de completare:

– Pct. 2.1: SISTEM DE CERTIFICARE şi SCHEMA DE CERTIFICARE – vezi CAP. 6 DIN RG-00

Modalităţi de trimitere: Fax/e-mail (pdf)

Necesită înregistrare: DA

2. Nume formular/document:
a. Lista doc. solicitate în vederea certificării

a. Descarcă

Scop formular/document:

Stabilirea documentelor care se depun la dosar.

Precizări de completare:

– Se utilizează schema de certificare aleasă la completarea cerereii de certificare;

– Pe coloana corespunzătoare numărului schemei de certificare se indentifică documentele care se depun la dosar.

Modalităţi de trimitere: E-mail sau poştă

Necesită înregistrare: NU

3. Nume formular/document:
a. Chestionarul de autoevaluare

a. Descarcă

Scop formular/document:

Autoevaluarea capabilităţii tehnice şi a cerinţelor de managementul calităţii în vederea certificării.

Precizări de completare:

– Se completează de mână şi se bifează variantele aplicabile societăţii;

– Se ataşează, obligatoriu formularului, anexa cu organigrama societăţii.

Modalităţi de trimitere: E-mail sau poştă

Necesită înregistrare: NU


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-350 82 88 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa ocp@rarom.ro, împreună cu celelalte documente precizate în Lista documentelor solicitate în vederea autorizării.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediile RAR-DCP.
Adresele sediilor RAR-DCP se găsesc la Contact DCP.

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253