Atestări inspectori ITP

Atestarea/reatestarea inspectorilor ITP

Atestarea/reatestarea este necesară persoanelor care efectuează inspecţii tehnice periodice (ITP).

Pentru demararea procesului de atestare/reatestare, solicitantul completează cererea anexată pe care o transmite R.A.R., însoţită de copii de pe documentele menţionate în cerere.

Pentru mai multe informaţii a se accesa butonul Atestări inspectori ITP.

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru atestarea inspectorilor ITP
b. Cerere tip pentru reatestarea inspectorilor ITP

a. Descarcă
b. Descarcă

Scop formular/document:

Se solicita R.A.R. înscrierea la cursul de instruire şi evaluare în vederea atestării/reatestarii unei persoane ca inspector ITP (eliberarea unui certificat de atestare ca inspector ITP);

Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de atestare/reatestare.

Precizări de completare:

– Se completează datele de identificare şi de contact ale solicitantului atestării/reatestarii;
– Dacă este cazul, se completează datele de identificare şi de contact ale operatorului economic care îl recomandă pe solicitantul atestării/reatestarii;
– La cerere se ataşează copii de pe celelalte documente menţionate în cerere.
– Solicitantul va contacta ulterior Compartimenul Evaluare şi Instruire Personal al R.A.R. pentru confirmarea îndeplinirii condiţiilor de participare la curs şi a înscrierii la curs la tel.: 021.318.17.59.

Modalităţi de trimitere:

– fax: +4-021-318 17 59
– e-mail: atestari@rarom.ro
– poştă sau personal: Registrul Auto Român RA – Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal (pentru curs atestare inspector ITP), Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1, Bucureşti, cod 010719

Necesită înregistrare: NU

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-318 17 59 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa atestari@rarom.ro. De asemenea, formularele completate se pot transmite prin poştă sau aduce şi personal la sediul central – Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1, Bucureşti, cod 010719.