Atestări inspectori tehnici

Atestarea/reatestarea/extinderea domeniului de activitate al inspectorilor tehnici

Atestarea/reatestarea/extinderea domeniului de activitate este necesară persoanelor care efectuează inspecţii tehnice periodice (ITP).

Pentru demararea procesului de atestare/reatestare/extindere a domeniului de activitate, solicitantul completează cererea anexată pe care o prezintă la R.A.R., însoţită de copii de pe documentele menţionate în cerere.

Pentru mai multe informaţii a se accesa butonul Atestări inspectori tehnici.

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru atestarea inspectorilor tehnici
b. Cerere tip pentru reatestarea/extinderea domeniului de activitate a inspectorilor tehnici

a. Descarcă
b. Descarcă

Scop formular/document:

Se solicită R.A.R. participarea la programul atestare/reatestare/extindere a domeniului de activitate a unei persoane ca inspector tehnic (eliberarea unui certificat de atestare/reatestare ca inspector tehnic);

Documentul este obligatoriu pentru acceptarea participării la programul atestare / reatestare / extindere a domeniului de activitate.

Precizări de completare:

– Se completează datele de identificare şi de contact ale solicitantului atestării / reatestarii / extinderii domeniului de activitate;
– Dacă este cazul, se completează datele de identificare şi de contact ale operatorului economic care îl recomandă pe solicitantul atestării;
– La cerere se ataşează copii de pe celelalte documente menţionate în cerere.

Modalităţi de trimitere:

– pentru participarea la programul de atestare, prin intermediul aplicaţiei disponibile la Atestări inspectori tehnici.

– pentru participarea la programul de reatestare / extindere a domeniului de activitate, prin depunere directă la Colectivul Reatestări Inspectori Tehnici Bucureşti şi Reprezentanţe la care inspectorul tehnic este arondat,  sau prin intermediul aplicaţiei disponibile la Reatestări inspectori tehnici/Extinderea domeniului de activitate

– pentru participarea la programul de reatestare a inspectorilor tehnici care solicită aceasta ca urmare a anulării certificatului de atestare / reatestare, prin fax la +40213181759, e-mail la atestari@rarom.ro sau prin depunere directă la Colectivul Reatestări Inspectori Tehnici Bucureşti şi Reprezentanţe  din Reprezentanța RAR București – Grivița.

Necesită înregistrare: NU

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253