Autorizare ateliere care montează/repară/efectuează revizia tehnică a instalaţiilor GPL şi/sau GNC

Documente necesare pentru autorizarea atelierelor GPL

Lista documentelor necesare pentru autorizarea Operatorilor Economici
(ATELIER MONTAJ instalaţii GPL şi/sau GNC)

Informaţii utile privind autorizarea atelierelor GPL şi/sau GNC

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru autorizare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Se notifică oficial către R.A.R. intenţia autorizării Operatorului Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea şi Supravegherea Operatorilor Economici)

2. Nume formular/document:
a. Chestionarul de autoevaluare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Autoevaluarea capabilităţii tehnice în vederea autorizării;
Documentul face parte din componenţa dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea şi Supravegherea Operatorilor Economici)

3. Nume formular/document:
a. Contractul pentru autorizarea şi supravegherea operatorilor economici
b. Act Adiţional

a. Descarcă
b. Descarcă

Scop formular/document:
Stabilirea relaţiilor juridice între cele două părţi ce desfăşoară procesul de autorizare: R.A.R. şi Operatorul Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
– Se analizează conţinutul, se completează datele specifice, se semnează şi ştampilează de către conducătorii societăţii cu precizarea funcţiei semnatarului (în două exemplare);
– Art. 4 „Costul Autorizării” se completează numai de către personalul R.A.R.;
– Documentul „Act Adiţional” se completează numai în cazul solicitării de extindere a Autorizaţiei Tehnice, solicitare declarată în intervalul dintre 2 (două) audituri de supraveghere.

Modalităţi de trimitere:
Poştă/e-mail sau delegat, împreună cu Cererea tip şi Chestionarul de Autoevaluare

Necesită înregistrare:
DA (se atribuie număr de identificare dosar)


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin e-mail la adresa ocs@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediile reprezentanţelor judeţene ale R.A.R., iar în Bucureşti la sediul OCS din Bulevardul Expoziției nr. 1K, sector 1.
Adresele reprezentanţelor se găsesc apăsând butonul „Contact” din partea de sus a paginii.

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253