Omologare Europeană de Tip şi Omologare Internaţională de Tip

1. Omologare europeană (UE) de tip a vehiculelor, emisă în baza directivelor/regulamentelor cadru ale Uniunii Europene;
2. Omologare europeană (UE) de tip a sistemelor şi componentelor vehiculelor, emisă în baza directivelor/regulamentelor Uniunii Europene;
3. Omologare internaţională (CEE-ONU) de tip a sistemelor şi componentelor vehiculelor, emisă în baza regulamentelor Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
4. Omologarea naţională de tip a vehiculelor fabricate în serii mici.
Se aplică vehiculelor din categoriile: M, N, O, T, L.

Informaţii utile privind activităţile Departamentului Omologări de Tip

1. Nume formular/document:
a.1 Cerere oficială pentru omologarea CE/CEE-ONU de tip pentru un tip de vehicul/ sistem/ componentă/ unitate tehnică separată conform directivei CEE(CE)/ regulamentului CE/regulamentului CEE-ONU
a.2 Application for approval (English version)

a.1 Descarca (format .pdf)
a.2 Descarca (format .pdf)

Scop formular/document:

Documentul declanşează începerea procesului de omologare.

Precizări de completare:

– Solicitantul poate fi producătorul sau reprezentantul lui autorizat;
– Se declară datele administrative ale societăţii, inclusiv adresele sediului social şi ale punctelor de lucru;
– Se specifică produsul de omologat şi directiva/regulamentul conform căreia/căruia se solicită omologarea;
– Se menţionează persoană împuternicită pentru legătură cu coordonatorul de omologare;
– Se ataşează documentaţia tehnică cerută de directiva/regulament;
– Dacă este cazul, se ataşează împuternicirea de reprezentare;
– Se ataşează copia certificatului de înmatriculare la Registrul Comerţului;
– Se ataşează copia certificatului sistemului calităţii producătorului sau chestionarul de evaluare preliminară a calităţii procesului de producţie.

Modalităţi de trimitere: Poştă, fax/e-mail

Necesită înregistrare: DA

1. Nume formular/document:
a. Comunicarea de omologare

Scop formular/document:

Documentul atestă parcurgerea unui proces de omologare.

Precizări de completare:

– Se completează conform cerinţelor directivei/regulamentului;
– Se eliberează după achitarea costurilor omologării.

Modalităţi de trimitere: Poştă, cu confirmare de primire/personal

Necesită înregistrare: NU

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-350 82 84, +4-021-318 17 43 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa dot@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediul central RAR din Bucureşti.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253