Certificarea sistemului de management al calităţii

Certificarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerinţele ISO 9001

Clienţii se pot adresa la tel./fax/e-mail sau direct la sediul RAR-OCS, unde vor primi informaţii detaliate privind procesul de certificare/înregistrare a sistemului de management.
Clientul trimite (prin fax, poştă, e-mail etc.) o cerere de intenţie la RAR-OCS prin care specifică activităţile pentru care doreşte certificarea/înregistrarea, adresele sediilor unde se desfăşoară aceste activităţi, precum şi numărul de angajaţi implicaţi.

RAR-OCS transmite clientului oferta de certificare stabilită în conformitate cu duratele pentru certificarea/recertificarea SM, iar în cazul acordului acestuia, mapa de documente informative şi contractul de certificare în 2 exemplare, ambele cu valoare de original.
În cazul în care clientul este de acord cu clauzele contractuale, reprezentantul legal al acestuia semnează şi stampilează contractele de certificare şi le remite la RAR-OCS pentru a fi semnate şi aprobate de către conducerea RAR, după care va primi un exemplar.

Cererea şi chestionarul de evaluare preliminară vor trebui să fie completate de reprezentantul organizatiei-client, conform specificaţiilor din formulare şi utilizând informaţiile preliminare privind certificarea/înregistrarea SMC în baza standardului ISO 9001.
Procedura de certificare a sistemului de management al organizaţiei demarează odată cu semnarea contractului şi primirea de către RAR-OCS a documentaţiei SMC (copii controlate ale Manualului Calităţii şi ale procedurilor documentate cerute de ISO 9001), a cererii şi a chestionarului de evaluare preliminară, completate.

1. Nume formular/document:
a. Cerere pentru certificarea sistemului de management al calităţii

a. Descarcă

Scop formular/document:
Înştiinţarea în mod oficial a RAR-OCS despre intenţia clientului de a-şi certifica SMC în conformitate cu condiţiile ISO 9001.

Precizări de completare:
Conform specificaţiilor din formular

Modalităţi de trimitere:
Fax/e-mail/corespondenţă prin poştă/direct la sediul RAR-OCS prin delegat.

Necesită înregistrare: DA

2. Nume formular/document:
a. Chestionar de evaluare preliminară a sistemului de management al calităţii

a. Descarcă

Scop formular/document:
Autoevaluarea îndeplinirii condiţiilor ISO 9001 în vederea certificării propriului SMC.

Precizări de completare:
Conform specificaţiilor din formular

Modalităţi de trimitere:
Fax/e-mail/corespondenţă prin poştă/direct la sediul RAR-OCS prin delegat.

Necesită înregistrare: DA

3. Nume formular/document:
a. Informaţii preliminare privind certificarea/înregistrarea sistemului de management al calităţii în baza standardului ISO 9001
a. Descarcă

Scop formular/document: informativ

Precizări de completare: neaplicabil

Modalităţi de trimitere: neaplicabil

Necesită înregistrare: NU

4. Nume formular/document:
a. Durate pentru certificarea/recertificarea sistemului de management
a. Descarcă

Scop formular/document: informativ

Precizari de completare: neaplicabil

Modalitati de trimitere: neaplicabil

Necesita inregistrare: NU

5. Nume formular/document:
a. Certificat – model

a. Descarcă

Scop formular/document: informativ

Precizări de completare: neaplicabil

Modalităţi de trimitere: neaplicabil

Necesită înregistrare: NU

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin e-mail la adresa ocs@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediul OCS din Bucureşti, Şoseaua Vergului nr. 41, sector 2.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253