Autorizare ateliere modificări constructive inclusiv aplicare folie

Autorizarea este necesară operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de completare a vehiculelor rutiere prin amenajare interioară, conversie, carosare, tuning sau montaj componente.

Pentru demararea procesului, solicitantul descarcă, analizează şi completează cererea tip şi chestionarul de autoevaluare. Cele două documente în format electronic împreună cu anexele cerute în chestionarul de autoevaluare se expediază pe adresa de mail: ocs@rarom.ro.

În urma transmiterii cererii, persoana împuternicită va fi contactată de coordonatorul de autorizare RAR pentru continuarea procedurii.

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru autorizare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Se notifică oficial către RAR intenţia autorizării agentului economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
– Se declară exact datele administrative ale societăţii inclusiv adresele sediului social şi ale punctelor de lucru;
– Se declară la pct.7, mărcile şi tipurile de vehicule pentru care se doreşte autorizarea iniţială;
– Se declară la pct.8, tipurile de echipamente pentru a căror instalare se doreşte autorizarea iniţială;
– Se declară la pct.10 clasele de activităţi pentru care se doreşte autorizarea iniţială, conform formular 6;
– Persoana împuternicită va ţine legătura cu coordonatorul de autorizare al RAR.

Modalităţi de trimitere:
Fax/e-mail (pdf)

Necesită înregistrare: DA

2. Nume formular/document:
a. Chestionarul de autoevaluare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Autoevaluarea capabilităţii tehnice şi a cerinţelor de managementul calităţii în vederea autorizării;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
– Se completează de mână şi se bifează variantele aplicabile societăţii;
– Se ataşează obligatoriu formularului, anexele cu schiţa spaţiilor de lucru şi lista sdv-urilor.

Modalităţi de trimitere:
E-mail sau poşta

Necesită înregistrare: DA

3. Nume formular/document:
a. Contractul de autorizare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Stabilirea relaţiilor juridice între cele două părţi ce desfăşoară procesul de autorizare: RAR şi operatorul economic.

Precizări de completare:
Se analizează conţinutul, se completează datele specifice şi se semnează de către conducătorii societăţii.

Modalităţi de trimitere:
Poştă sau delegat

Necesită înregistrare: NU

4. Nume formular/document:
a. Declaraţia de conformitate ADR

a. Descarcă

Scop formular/document:
Utilizarea lui de către agenţii economici autorizaţi RAR.

Precizări de completare:
Se completează caracteristicile tehnice şi de identificare ale variantei constructive şi ale vehiculului modificat.

Modalităţi de trimitere:
Către client odată cu vehiculul

Necesită înregistrare:
DA, la emitent

5. Nume formular/document:
a. Declaraţia de conformitate pentru vehicule completate

a. Descarcă

Scop formular/document:
Documentul atestă din partea operatorului economic conformitatea modificării efectuate vehiculului faţă de cerinţele legale şi de documentaţia tehnică prezentată la RAR.

Precizări de completare:
Se completează caracteristicile tehnice şi de identificare ale variantei constructive şi ale vehiculului modificat.

Modalităţi de trimitere:
Către client odată cu vehiculul

Necesită înregistrare: NU

6. Nume formular/document:
a. Declaraţia de conformitate pentru montajul foliilor pe geamurile de securitate

a. Descarcă

Scop formular/document:
Documentul atestă din partea operatorului economic conformitatea modificării efectuate vehiculului faţă de cerinţele legale.

Precizări de completare:
Se completează caracteristicile de identificare ale vehiculului modificat, incluzând transparenta finală a ansamblului geam-folie.

Modalităţi de trimitere:
Către client

Necesită înregistrare: NU

7. Nume formular/document:
a. Definiţia claselor de modificări

a. Descarcă

Scop formular/document:
Document informativ ce defineşte clasele de modificări constructivei autorizate. Se stabilesc şi implicaţiile asupra documentaţiei tehnice necesare şi asupra CIV vehicul.

Precizări de completare: N/A

Modalităţi de trimitere: N/A

Necesită înregistrare: N/A

8. Nume formular/document:
a. Cazurile de extindere a autorizării

a. Descarcă

Scop formular/document:
Document informativ ce defineşte procesele şi documentele emise în cazurile de extindere a autorizării.

Precizări de completare: N/A

Modalităţi de trimitere: N/A

Necesită înregistrare: N/A

9. Nume formular/document:
a. Fişa de date constructive pentru vehiculele completate din categoriile M

a. Descarcă

Scop formular/document:
Document emis de agentul autorizat, ce însoţeşte declaraţia de conformitate şi defineşte caracteristicile tehnice ale vehiculului modificat/completat.

Precizări de completare:
Se completează folosind aplicaţia software specifică categoriei, pusă la dispoziţie de către RAR. Conţine date specifice variantei constructive de modificare şi categoriei vehiculului final.

Modalităţi de trimitere:
Către client pentru omologarea individuală

Necesită înregistrare: N/A

10. Nume formular/document:
a. Fişa de date constructive pentru vehiculele completate din categoriile N

a. Descarcă

Scop formular/document:
Document emis de agentul autorizat, ce însoţeşte declaraţia de conformitate şi defineşte caracteristicile tehnice ale vehiculului modificat/completat.

Precizări de completare:
Se completează folosind aplicaţia software specifică categoriei, pusă la dispoziţie de către RAR. Conţine date specifice variantei constructive de modificare şi categoriei vehiculului final.

Modalităţi de trimitere:
Către client pentru omologarea individuală

Necesită înregistrare: N/A

11. Nume formular/document:
a. Fişa de date constructive pentru vehiculele completate din categoriile O

a. Descarcă

Scop formular/document:
Document emis de agentul autorizat, ce însoţeşte declaraţia de conformitate şi defineşte caracteristicile tehnice ale vehiculului modificat/completat.

Precizări de completare:
Se completează folosind aplicaţia software specifică categoriei, pusă la dispoziţie de către RAR. Conţine date specifice variantei constructive de modificare şi categoriei vehiculului final.

Modalităţi de trimitere:
Către client pentru omologarea individuală

Necesită înregistrare: N/A

12. Nume formular/document:
a. Reguli generale privind autorizarea pentru modificări constructive

a. Descarcă

Scop formular/document:
Document informativ folosit pentru explicitarea modului de derulare al procedurii de autorizare.

Precizări de completare: N/A

Modalităţi de trimitere: N/A

Necesită înregistrare: N/A

13. Nume formular/document:
a. Lista operatorilor economici autorizaţi pentru modificări constructive

a. Descarcă

Scop formular/document:
Document informativ postat conform legislaţiei de autorizare pentru informarea clienţilor.

Precizări de completare: N/A

Modalităţi de trimitere: N/A

Necesită înregistrare: N/A

14. Nume formular/document:
a. Ghidul de cerinţe tehnice pentru montajul foliilor pe geamurile de securitate

a. Descarcă

Scop formular/document:
Document informativ ce reprezintă un extras din legislaţia în vigoare referitor la cerinţele tehnice pentru montajul foliilor pe geamurile de securitate ale vehiculelor.

Precizări de completare: N/A

Modalităţi de trimitere: N/A

Necesită înregistrare: N/A

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin e-mail la adresa ocs@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediul OCS din Bucureşti, Şoseaua Vergului nr. 41, sector 2.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253