Acordarea numărului naţional de registru

Acordarea numărului naţional de registru a vehiculelor rutiere omologate în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene

Informaţii utile privind activităţile Departamentului Omologări de Tip

1. Nume formular/document:
a. Cerere oficială pentru înregistrarea naţională de tip;
b. Fişă cu date tehnice pentru înregistrarea naţională a unui vehicul omologat în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene
c. Convenţie-cadru pentru acordarea numărului naţional de registru

a. Descarcă (format .pdf)
a. Descarcă (format .doc)
b. Descarcă (format .pdf)
b. Descarcă (format .doc)

c. Descarcă (format .pdf)
c. Descarcă (format .doc)

Scopul activităţii:

Înregistrarea vehiculelor rutiere pentru circulaţia pe drumurile publice din România, care au fost omologate la nivel european de un stat membru CE în conformitate cu directivele cadru ale Uniunii Europene.
În baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ca autoritate în transporturi, RAR este autoritatea competentă în organizarea şi ţinerea evidenţei tuturor tipurilor de vehicule rutiere aflate în circulaţie precum şi acordarea numărului de registru.
Procesul de înregistrare naţională constă în acordarea numărului de înregistrare naţională.

Solicitantul completează cererea oficială pentru înregistrarea naţională de tip. Cererea, urmată de documentele aferente (a se vedea paragraful următor), este depusă direct la Serviciul Registratură de la sediul central al RAR completată cu toate datele necesare iniţierii procesului de înregistrare naţională.

După depunerea cererii, solicitantul (persoana juridică) va transmite următoarele documente:

– copie după certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului;
– documentul de împuternicire ca reprezentant autorizat al producătorului, după caz;
– certificat de conformitate (C.o.C.) personalizat (cu codul VIN complet) original pentru fiecare tip/variantă/versiune ce se doreşte a se importa în România;
– certificat WVTA („Whole Vehicle Type Approval”), emis în baza unei directive-cadru;
– fişa cu date tehnice pentru înregistrarea naţională, ştampilată şi semnată, care va conţine toate datele tehnice ce se trec în cartea de identitate (cu diversele opţiuni: anvelope diferite, variaţii ale dimensiunilor şi maselor în funcţie de dotări, etc).

Notă: În cazul unei solicitări de înregistrare pentru mai multe variante din cadrul aceluiaşi tip (denumită „înregistrare a familiei”), solicitantul poate completa un singur formular de cerere care să cuprindă toate variantele în cauză.

Solicitantul trebuie să deţină C.o.C.-uri pentru toţi membrii familiei.

Necesită înregistrare: DA

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-350 82 84, +4-021-318 17 43 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa dot@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediul central RAR din Bucureşti.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253