Atestări conducători ateliere

Atestarea/reatestarea conducătorilor atelierelor din domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi a atelierelor din domeniul înlocuirii de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere

Atestarea/reatestarea este necesară persoanelor care conduc activitatea atelierelor din domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi a atelierelor din domeniul înlocuirii de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere.

Pentru demararea procesului de atestare/reatestare, solicitantul completează cererea anexată pe care o transmite RAR, însoţită de copii de pe documentele menţionate în cerere.

Pentru mai multe informaţii a se accesa butonul Atestări conducători ateliere.

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru atestarea conducătorilor de atelier

a. Descarcă (format.pdf)
a. Descarcă (format.doc)

Scop formular/document:

Se solicită RAR eliberarea certificatului de atestare/reatestare a capacitaţii profesionale pentru conducătorul atelierului (cazul persoanelor cu studii superioare tehnice) sau se solicită RAR înscrierea la cursul de instruire şi evaluare în vederea atestării/reatestării unei persoane ca şi conducător de atelier (cazul persoanelor cu studii medii tehnice sau cu studii superioare, altele decât cele tehnice).
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de atestare/reatestare în ambele cazuri.

Precizări de completare:

– Se completează datele de identificare şi de contact ale operatorului economic care solicită atestarea/reatestarea conducătorului de atelier;
– Se completează datele de identificare şi de competenţă profesională ale persoanei pentru care se solicită atestarea/reatestarea conducătorului de atelier;
– Se indică o persoană de contact şi telefoane de contact;
– Se semnează, se ştampilează şi se datează de conducerea unităţii;
– La cererea tip se ataşează copii de pe celelalte documente menţionate la rubrica Atestări conducători ateliere de pe site-ul RAR, funcţie de pregătirea profesională a persoanei desemnate şi de situaţia acesteia în raport cu RAR (atestare sau reatestare).

Modalităţi de trimitere:

– cererea tip împreună cu dosarul de atestare/reatestare profesională pot fi expediate prin poştă la adresa Registrul Auto Român RA – Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal (pentru Atestare conducători de ateliere ), Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1, Bucureşti, cod 010719 sau pot fi depuse personal la Registrul Auto Român RA – Şos. Vergului nr.41, Compartiment Evaluare şi Instruire Personal, parter.
Dosarul poate fi depus şi personal la Registratura RAR- Calea Griviţei, cu aceleaşi menţiuni referitoare la destinatar ca şi în cazul unei trimiteri poştale.

Necesită înregistrare: NU