Atestări conducători ateliere

Atestarea/reatestarea conducătorilor atelierelor din domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi a atelierelor din domeniul înlocuirii de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere

Atestarea/reatestarea sau preschimbarea atestatului sunt necesare persoanelor care conduc activitatea atelierelor din domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi a atelierelor din domeniul înlocuirii de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere.

Pentru demararea procedurii de atestare/reatestare sau preschimbare, solicitantul completează cererea anexată pe care o transmite RAR, însoţită de copii de pe documentele menţionate în rubrica Atestări conducători ateliere, corespunzător situației în care se găsește.

Pentru mai multe informaţii a se accesa butonul Atestări conducători ateliere„.

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru atestarea conducătorilor de atelier

a. Descarcă (format.pdf)
a. Descarcă (format.doc)

Scop formular/document:

Se solicită RAR inițierea procedurii de eliberare a certificatului de atestare a capacitaţii profesionale pentru conducătorul atelierului, conform RNTR-9, pentru toate situațiile posibile în care se poate găsi aplicantul ( atestare/reatestare/preschimbare) și pentru toate grupele de calificări profesionale admise de legislație ( studii superioare tehnice/ studii medii tehnice sau studii superioare, altele decât cele tehnice).
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului în toate cazurile.

Precizări de completare:

– În rubricile din stânga-sus vor fi completate datele de identificare ale operatorului economic care solicită atestarea/reatestarea conducătorului de atelier;
– Se completează numele și prenumele aplicantului, se bifează casuța corespunzătoare calificării profesionale și căsuța situației atestării ( atestare/reatestare/preschimbare) ;
– Se completează calificarea profesională și vechimea în domeniu;
– Se indică o persoană de contact ,telefoane de contact și adresă de e-mail;
– Se semnează, se ştampilează şi se datează de conducerea unităţii;
– La cererea tip se ataşează copii de pe celelalte documente menţionate la rubrica Atestări conducători ateliere de pe site-ul RAR, funcţie de pregătirea profesională a persoanei desemnate şi de situaţia acesteia în raport cu RAR (atestare, reatestare, preschimbare).

Modalităţi de trimitere:

– cererea tip împreună cu dosarul de atestare/reatestare/preschimbare vor fi expediate prin e-mail la adresa conducatoriateliere@rarom.ro urmând indicațiile date la rubrica Atestări conducători ateliere.

Necesită înregistrare: NU

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253