Autorizare ambalatori

Autorizare ambalatori

Informații utile privind activitățile Omologare de Tip și Certificare Produse


1. Nume formular/document:
a. Cerere autorizare ambalatori

a. Descarcă

Scop formular/document:

Identificare solicitant şi produse, declaraţie solicitant, stabilire persoană nominalizată pentru relaţia cu RAR-OCP, notificare oficială către RAR cu privire la intenţia autorizării.

Precizări de completare: NU

Modalităţi de trimitere: Fax/e-mail (pdf)

Necesită înregistrare: DA

2. Nume formular/document:
a. Lista documentelor solicitate în vederea autorizării

a. Descarcă

Scop formular/document:

Stabilirea documentelor care se depun la dosar.

Precizări de completare:

Lista este disponibilă la pct. 5.1.2 din procedura de autorizare a ambalatorilor.

Modalităţi de trimitere: E-mail sau poşta

Necesită înregistrare: NU

3. Nume formular/document:
a. Chestionar autoevaluare

a. Descarcă

Scop formular/document:

Autoevaluarea capabilităţii tehnice şi a cerinţelor de managementul calităţii în vederea autorizării ambalatorilor.

Precizări de completare:

Se completează de mână şi se bifează variantele aplicabile societăţii.

Modalităţi de trimitere: E-mail sau poştă

Necesită înregistrare: NU

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-350 82 88 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa ocp@rarom.ro, împreună cu celelalte documente precizate în Lista documentelor solicitate în vederea autorizării.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediile RAR-OCP.
Adresele sediilor RAR-OCP se găsesc la Contact OCP.

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253