Autorizare ateliere service auto

Documente necesare pentru autorizarea atelierelor service auto

Lista documentelor necesare pentru autorizarea Operatorilor Economici care desfăşoară activităţi de reparare, întreţinere, reglare precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

Informaţii utile privind autorizarea atelierelor service auto

1. Nume formular/document:
a. Cerere tip pentru autorizare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Se notifică oficial către RAR intenţia autorizării Operatorului Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea şi Supravegherea Operatorilor Economici)

2. Nume formular/document:
a. Chestionarul de autoevaluare

a. Descarcă

Scop formular/document:
Autoevaluarea capabilităţii tehnice în vederea autorizării;
Documentul face parte
din componenţa dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
Sunt menţionate în formular

Necesită înregistrare:
NU (formularul preia codul dosarului înscris în Contractul de Autorizarea şi Supravegherea Operatorilor Economici)

3. Nume formular/document:
a. Contractul pentru autorizarea şi supravegherea operatorilor economici

a. Descarcă

Scop formular/document:
Stabilirea relaţiilor juridice între cele două părţi ce desfăşoară procesul de autorizare: RAR şi Operatorul Economic;
Documentul este obligatoriu pentru deschiderea dosarului de autorizare.

Precizări de completare:
– Se analizează conţinutul, se completează datele specifice, se semnează şi stampilează de către reprezentantul legal al operatorului economic (în două exemplare);

Modalităţi de trimitere:
Poşta/E-mail sau delegat, împreună cu Cererea tip şi Chestionarul de Autoevaluare

Necesită înregistrare:
DA (se atribuie număr de identificare dosar)

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin e-mail la adresa ocs@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediile reprezentanţelor judeţene ale R.A.R., iar în Bucureşti la sediul OCS din  Şoseaua Vergului nr. 41, sector 2.
Adresele reprezentanţelor se găsesc apăsând butonul „Contact” din partea de sus a paginii.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253