Documente solicitate pentru activitățile D.O.I.I.T.

Denumire activitate D.O.I.I.T

CUPRINS

1. Omologare individuală

2. Eliberare CIV pentru vehicule noi, care dețin omologare comunitară

3. Eliberare CIV pentru vehicule utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru UE și care dețin omologare comunitară (include certificarea autenticității)

4. Eliberare CIV pentru vehiculele care au mai fost înmatriculate în România

5. Modificare CIV fără omologare

6. Duplicat CIV

7. Înlocuire CIV

8. Anulare CIV

9. Certificarea autenticității

10. Verificare tehnică (ITP)

11. Verificare tehnică (ITP) mașini autopropulsate pentru lucrări

12. Eliberare certificat CEMT de inspecție tehnică

13. Redobândire Certificat Înmatriculare (CI)

14. Duplicat dovadă efectuare verificare tehnică la RAR

15. Înlocuire / duplicat certificat ITP

16. Eliberare certificat agreare mărfuri periculoase

17. Eliberare certificat de agreare taxi / scoală

18. Clasificare / reclasificare autobuze

19. Eliberare duplicat certificat agreare / clasificare

20. Eliberare atestat tehnic

21. Eliberare adeverință suspensie

22. Determinare mase / dimensiuni pentru plăcuțe


1. Omologare individuală
Act identitate prezentator
Cerere activitate RAR
Pentru vehiculele utilizate documentul care confirmă înmatricularea anterioară
După caz, certificatele de omologare/rapoarte de încercare emise pe baza directivelor/Regulamentelor CEE/CE sau Regulamentelor CEE-ONU, declarația eliberată de autoritatea SM
După caz, declarația de conformitate a carosierului autorizat
Pentru transcriere ITP, certificatul ITP UE în original
Pentru autovehiculele utilizate care provin din state membre UE, documentele de achiziție intracomunitară (de exemplu: factură sau contract de vânzare-cumpărare). Documentele de achiziție pot fi prezentate în original sau în copie, cu condiția ca acestea să fie lizibile.

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

2. Eliberare CIV pentru vehicule noi, care dețin omologare comunitară
Act identitate prezentator
Cerere activitate RAR
Certificat de conformitate (CoC)

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

3. Eliberare CIV pentru vehicule utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru UE și care dețin omologare comunitară (include certificarea autenticității)
Act identitate prezentator
Cerere activitate RAR
Documentul de înmatriculare în UE
Certificatul de conformitate (CoC) emis de producătorul vehiculului (obligatoriu pentru vehiculele ale căror emisii poluante și CO2 au fost măsurate în conformitate cu procedura WLTP, de regulă vehicule fabricate după data de 31.08.2018)
Pentru transcriere ITP, certificatul ITP UE în original
Pentru autovehiculele utilizate care provin din state membre UE, documentele de achiziție intracomunitară (de exemplu: factură sau contract de vânzare-cumpărare). Documentele de achiziție pot fi prezentate în original sau în copie, cu condiția ca acestea să fie lizibile.

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

4. Eliberare CIV pentru vehiculele care au mai fost înmatriculate în România
Act identitate prezentator
Cerere activitate RAR
Certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a acestuia ori dovada de radiere a vehiculului din circulație

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

5. Modificare CIV fără omologare
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
După caz, adeverință din partea atelierului autorizat, declarație de conformitate sau certificat de omologare de tip
Document prin care se atestă dreptul de proprietate (certificat înmatriculare, contract vânzare-cumpărare, etc)
După caz, document de reprezentare 1)

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

6. Duplicat CIV
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
Document prin care se atestă dreptul de proprietate (certificat înmatriculare, contract vânzare-cumpărare, etc)
După caz, document de reprezentare 1)
După caz, documentul din care rezultă refuzul de predare a CIV constatat de executorul judecătoresc, cu ocazia executării silite

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

7. Înlocuire CIV
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
După caz, document prin care se atestă dreptul de proprietate (certificat înmatriculare, contract vânzare-cumpărare, etc)
După caz, document de reprezentare 1)
CIV, dacă există

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

8. Anulare CIV
Act de identitate prezentator
Cerere anulare CIV
După caz, document prin care se atestă dreptul de proprietate (certificat înmatriculare, contract vânzare-cumpărare, etc)
După caz, document de reprezentare 1)
Documentul de înmatriculare (sau copia acestuia) care atestă înmatricularea în alt stat, certificat de dezmembrare sau documente justificative cu privire la imposibilitatea prezentării vehiculului la RAR, emise de una dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției sau Ministerului Public.

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

9. Certificarea autenticității
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV sau, pentru cele aflate la prima înmatriculare în România, documentul de înmatriculare din țara de proveniență

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

10. Verificare tehnică (ITP)
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing, pentru vehiculele înmatriculate în România
Certificat de înmatriculare

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

11. Verificare tehnică (ITP) mașini autopropulsate pentru lucrări
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
Atestat tehnic emis de RAR și/sau certificat de înregistrare

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

12. Eliberare certificat CEMT de inspecție tehnică
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing
Certificat CEMT de conformitate
Dovadă verificare tahograf

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

13. Redobândire Certificat Înmatriculare (CI)
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing
Dovadă reținere CI
După caz, raportul de verificare în trafic emis de CTT

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

14. Duplicat dovadă efectuare verificare tehnică la RAR
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

15. Înlocuire / duplicat certificat ITP
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing
Certificat de înmatriculare

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

16. Eliberare certificat agreare mărfuri periculoase
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing
Documente IPROCHIM (dacă este cazul)
După caz, declarație de conformitate pentru frâna de încetinire în cazul autovehiculelor cu MMTA > 16 tone care sunt la prima agreare
Certificat de agreare din țara de origine (dacă există)

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

17. Eliberare certificat de agreare taxi / școală
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing
Dovadă ITP în termen de valabilitate
Numai pentru taxi, buletin metrologic aparat taxat
Certificat de conformitate casetă

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

18. Clasificare / reclasificare autobuze
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
Cerere clasificare pe categorii
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing
În cazul reclasificării, certificatul de clasificare
Copia licenței de transport rutier public
Copia contractului (leasing, închiriere) încheiat între titularul licenței de transport rutier public și deținătorul autovehiculului, după caz
Dovada ITP în termen de valabilitate

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

19. Eliberare duplicat certificat agreare / clasificare
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

20. Eliberare atestat tehnic
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
După caz, document de înmatriculare / înregistrare din țara de proveniență
După caz, certificate de omologare / rapoarte de încercare emise pe baza directivelor / Regulamentelor CEE/CE sau Regulamentelor CEE-ONU

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

21. Eliberare adeverință suspensie
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

22. Determinare mase / dimensiuni pentru plăcuțe
Act de identitate prezentator
Cerere activitate RAR
CIV, sau copie conformă cu originalul, în cazul vehiculelor în leasing
După caz, adresă din partea transportatorului că autovehiculul nu este echipat cu dispozitiv de tractare

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

1) Document de reprezentare:
Dacă deținătorul/cumpărătorul vehiculului este o persoană fizică și aceasta a împuternicit o altă persoană, este necesară prezentarea în original a unei procuri notariale în care să fie menţionat expres dreptul de a solicita activitatea respectivă (de ex de a solicita şi de a ridica duplicatul CIV de la RAR), fiind precizat obligatoriu şi numărul de identificare al vehiculului. De asemenea, activitatea solicitată RAR trebuie să fie în termenul de valabilitate a procurii prevăzut în cuprinsul acesteia sau în maxim un an de la data autentificării procurii la biroul notarial, după caz. În cazul în care deținătorul/cumpărătorul a împuternicit un avocat, este necesară prezentarea în original a împuternicirii avocațiale, însoțită de copia contractului de asistență juridică în care să fie menţionat expres dreptul de a solicita activitatea RAR, fiind precizat obligatoriu şi numărul de identificare al vehiculului.

În situaţia în care o persoană juridică este deținătorul/cumpărătorul vehiculului, solicitantul prestaţiei va prezenta o delegaţie prin care se atestă calitatea de persoană împuternicită să solicite activitatea respectivă (de ex de a solicita şi de a ridica duplicatul CIV de la RAR), document care trebuie să precizeze numele, prenumele și CNP-ul delegatului și numărul de identificare al vehiculului. Delegația trebuie să conțină, de asemenea, date de identificare ale persoanei juridice, numele şi semnătura reprezentantului legal al acesteia și trebuie să poarte un număr de înregistrare de la emitent.

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253