Autorizarea unităţilor service auto şi costuri

AUTORIZAREA operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (ateliere de service auto)

Autorizarea se va solicita de către operatorul economic şi se va acorda pentru una sau mai multe dintre activităţile enumerate mai jos.

A1. ACTIVITĂŢI DE REPARAŢII ALE VEHICULELOR RUTIERE
A1.1. motor şi sistemele auxiliare:
A1.1.1. mas şi mac:
A1.1.1.1. cu carburaţie şi/sau injecţie mecanică;
A1.1.1.2. cu injecţie cu gestiune electronică şi sisteme de depoluare;
A1.1.1.3. cu injecţie directă de înaltă presiune şi sisteme de depoluare;
A1.1.2. motoare hibride;
A1.1.3. motoare electrice;
A1.1.4. sisteme auxiliare.
A1.2. sistemul de transmisie:
A1.2.1. transmisie mecanică:
A1.2.1.1. în trepte şi cu tracţiune pe o axă sau pe mai multe axe;
A1.2.1.2. în trepte, asistată şi cu tracţiune pe o axă sau pe mai multe axe;
A1.2.1.3. în trepte, asistată cu gestiune electronică şi cu tracţiune permanentă pe mai multe axe;
A1.2.2. transmisie automată:
A1.2.2.1. cu convertizor şi tracţiune pe o axă sau pe mai multe axe;
A1.2.2.2. cu convertizor gestionat electronic şi tracţiune pe o axă sau pe mai multe axe;
A1.2.2.3. cu convertizor gestionat electronic şi tracţiune permanentă pe mai multe axe;
A1.2.3. transmisie cu variator:
A1.2.3.1. cu variator mecanic;
A1.2.3.2. cu variator cu gestiune electronică.
A1.3. sistemul de rulare:
A1.3.1 roţi
A1.3.2. axe (punţi):
A1.3.2.1. axe rigide;
A1.3.2.2. axe independente;
A1.3.3. suspensii:
A1.3.3.1. suspensie mecanică şi/sau mecano-hidraulică:
A1.3.3.1.1. suspensie mecanică;
A1.3.3.1.2. suspensie mecano-hidraulică;
A1.3.3.1.3. suspensie mecano-hidraulică cu gestiune electronică (activă);
A1.3.3.2. suspensie pneumatică:
A1.3.3.2.1. cu reglare mecanică;
A1.3.3.2.2. cu gestiune electronică.
A1.4. sistemul de direcţie:
A1.4.1. fără asistare;
A1.4.2. cu asistare hidraulică;
A1.4.3. cu asistare electrică.
A1.5. sistemul de frânare:
A1.5.1. sistem de frânare mecanic;
A1.5.2. sistem de frânare hidraulic:
A1.5.2.1. fără asistare;
A1.5.2.2. cu asistare şi fără sisteme avansate de control;
A1.5.2.3. cu asistare şi cu sisteme avansate de control;
A1.5.3. sistem de frânare pneumo-hidraulic şi/sau pneumatic:
A1.5.3.1. cu asistare şi fără sisteme avansate de control;
A1.5.3.2. cu asistare şi cu sisteme avansate de control;
A1.5.4. sistem de frânare electric.
A1.6. sistemul electric:
A1.6.1. sistem electric clasic;
A1.6.2. sistem electric cu echipamente în reţea (CAN) cu şi fără circuit de înaltă tensiune:
A1.6.2.1. cu dispozitive optice clasice;
A1.6.2.2. cu dispozitive optice adaptive.
A1.7. caroserie:
A1.7.1. caroserie autoportantă:
A1.7.1.1. repararea caroseriei fără intervenţii la structura de rezistenţă;
A1.7.1.2. repararea caroseriei cu intervenţii la structura de rezistenţă;
A1.7.1.3. redresarea structurii de rezistenţă;
A1.7.1.4. înlocuirea caroseriei;
A1.7.1.5. acoperirea anticorozivă;
A1.7.2. caroserie pe şasiu:
A1.7.2.1. repararea caroseriei fără intervenţii la şasiu;
A1.7.2.2. repararea şasiului;
A1.7.2.3. redresarea şasiului;
A1.7.2.4. înlocuirea şasiului;
A1.7.2.5. acoperirea anticorozivă;
A1.7.3. alte intervenţii la caroserie, inclusiv la amenajările interioare.
A1.8. alte sisteme:
A1.8.1. sisteme de reţinere:
A1.8.1.1. cu centuri de siguranţă clasice;
A1.8.1.2. cu centuri de siguranţă cu pretensionare în caz de impact;
A1.8.1.3. cu alte sisteme de reţinere;
A1.8.2. sisteme electronice de asistenţă a conducătorului auto:
A1.8.2.1. sistem adaptiv de menţinere a vitezei;
A1.8.2.2. sistem de avertizare la schimbarea benzii de circulaţie;
A1.8.2.3. sistem automat de evitare şi atenuare a impactului;
A1.8.2.4. alte sisteme;
A1.8.3. sisteme de vizibilitate directă şi indirectă;
A1.8.4. sisteme de încălzire, de climatizare şi/sau de refrigerare:
A1.8.4.1. cu sursă de energie de la motorul de tracţiune;
A1.8.4.2. independente.

A2. ACTIVITĂŢI DE ÎNTREŢINERE A VEHICULELOR RUTIERE

A3. ACTIVITĂŢI DE REGLĂRI FUNCŢIONALE ALE VEHICULELOR RUTIERE

B1. ACTIVITĂŢI DE REPARAŢII ALE COMPONENTELOR ŞI ALE SISTEMELOR
VEHICULELOR RUTIERE
B1.1. motor şi sistemele auxiliare şi componentele acestora;
B1.2. sistemul de transmisie şi componentele acestuia;
B1.3. sistemul de rulare şi componentele acestuia;
B1.4. sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
B1.5. sistemul de frânare şi componentele acestuia;
B1.6. sistemul electric şi componentele acestuia;
B1.7. caroserie şi componentele acesteia;
B1.8. alte sisteme şi componentele acestora.

B2. ACTIVITĂŢI DE RECONDIŢIONĂRI ALE COMPONENTELOR ŞI ALE
SISTEMELOR VEHICULELOR RUTIERE
B2.1. motor şi sistemele auxiliare şi componentele acestora;
B2.2. sistemul de transmisie şi componentele acestuia;
B2.3. sistemul de rulare şi componentele acestuia;
B2.4. sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
B2.5. sistemul de frânare şi componentele acestuia;
B2.6. sistemul electric şi componentele acestuia;
B2.7. caroserie şi componentele acesteia;
B2.8. alte sisteme şi componentele acestora.

B3. ACTIVITĂŢI DE MONTĂRI, VERIFICĂRI ŞI/SAU ETALONĂRI ALE COMPONENTELOR ŞI ALE SISTEMELOR VEHICULELOR RUTIERE

B4. MODIFICĂRI CONSTRUCTIVE ŞI RECONSTRUCŢIA VEHICULELOR RUTIERE
B4.1. modificări constructive ale vehiculelor rutiere:
B4.1.1. montarea de caroserii pentru vehicule rutiere;
B4.1.2. conversia şi/sau amenajarea vehiculelor rutiere;
B4.1.3. montarea şi/sau modificarea de componente şi/sau sisteme, dacă afectează caracteristicile de omologare.
B4.2. reconstrucţia vehiculelor rutiere.

B5. ACTIVITĂŢI DE DEZMEMBRARE A VEHICULELOR RUTIERE SCOASE DIN
UZ
B 5.1. dezmembrarea vehiculelor scoase din uz;
B 5.2. dezmembrarea subansamblurilor vehiculelor rutiere.
Nota 1: Autorizaţia tehnică se acordă pentru unul sau mai multe dintre tipurile de activităţi prevăzute la pct. A1 – B5, pentru unul sau mai multe dintre sistemele prevăzute în cadrul fiecărui tip de activităţi, pentru diferite complexităţi ale activităţii respective, precum şi pentru una sau mai multe dintre categoriile de omologare ale vehiculelor, după caz.
Nota 2: În autorizaţia tehnică se va preciza de asemenea, dacă este cazul, posibilitatea efectuării, în cadrul unui tip de activitate, a unor operaţii care nu acoperă integral sistemul sau complexitatea activităţii definită în conformitate cu clasificarea de mai sus .
Solicitanţii serviciilor de autorizare se pot adresa la tel/fax/e-mail indicate, sau se pot prezenta direct la Reprezentanţa RAR din judeţul în care îsi desfăşoară activitatea (pentru Bucureşti la sediul RAR-OCS).

Documente necesare pentru autorizare

Costuri pentru autorizare/supraveghere

CLASIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI

Pentru tipul de activitate A1, operatorii economici se clasifică astfel:
Clasa I – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări pentru a desfăşura toate operaţiunile prevăzute pentru cel puţin unul dintre sistemele A1.1 – A1.8 şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
Clasa II – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări pentru a desfăşura toate operaţiunile prevăzute pentru cel puţin unul dintre sistemele A1.1 – A1.8, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
Clasa III – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări pentru a desfăşura numai unele dintre operaţiunile prevăzute pentru unul dintre sistemele A1.1 – A1.8.

Pentru tipurile de activităţi A2 şi A3 operatorii economici se clasifică astfel:
Clasa I – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia;
Clasa II – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule sau a reprezentantului autorizat al acestuia.

Pentru tipurile de activităţi B1 şi B3 operatorii economici se clasifică astfel:
Clasa I – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări şi care deţin abilitarea din partea unui producător de vehicule, componente sau sisteme;
Clasa II – operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de autorizare din reglementări, dar care nu deţin o abilitare din partea unui producător de vehicule, componente sau sisteme.

Pentru tipul de activitate B2 operatorii economici se clasifică astfel:
Clasa I – operatorii economici care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) respectă tehnologiile şi procedurile prevăzute de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului;
b) utilizează aparatura şi dispozitivele prevăzute de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului în procedurile de lucru ale
acestuia;
c) utilizează componente şi echipamente de origine sau recomandate de producătorul vehiculului, componentei sau al sistemului;
Clasa II – operatorii economici care respectă tehnologiile corespunzătoare, dar nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la clasa I, lit. b) şi c).

Pentru tipul de activitate B4 operatorii economici se clasifică astfel:
Clasa I – operatorii economici care dispun de un sistem de management al calităţii certificat.
Clasa II – operatorii economici care nu se încadrează în condiţiile prevăzute pentru clasa I.

Pentru tipul de activitate B5 operatorii economici se clasifică astfel:
Clasa I – operatorii economici care desfăşoară şi activităţi de comercializare în vederea reutilizării componentelor folosite reutilizabile obţinute prin dezmembrarea vehiculelor sau subansamblurilor acestora.
Clasa II – operatorii economici care nu se încadrează în condiţiile prevăzute pentru clasa I.

NOTA:
1. Dotarea minimală a atelierului, în funcţie de domeniul de autorizare solicitat, este indicată în reglementarea RNTR-9;

2. Auditul de evaluare a capabilităţii tehnice se va efectua la o dată stabilită de comun acord cu solicitantul;

3. Pe baza analizării rezultatelor auditului efectuat se va propune acordarea/ neacordarea autorizaţiei;

4. Anual se efectuează audituri de supraveghere pentru verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare, cu excepţia primului audit care se va efectua la 6 luni de la acordarea autorizaţiei.

Organismul de Certificare Sisteme de Management (RAR-OCS)
Bulevardul Expoziției nr. 1K,
București – 012101, sector 1

  0314.25.76.52
 ocs@rarom.ro

Persoane de contact:

Ing. Marian BURCEA
Director Executiv

Ing. Flavius CÂMPEANU
Director Executiv Adjunct

Ing. Virgiliu Mihail CUCLICIU
Şef Compartiment Autorizări Domeniu Reglementat

Ing. Adrian CROITORU
Autorizări Domeniu Reglementat

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253