Autorizarea atelierelor pentru montare GPL şi/sau GNC şi costuri

AUTORIZAREA agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL, în conformitate cu reglementările RNTR-6

Solicitanţii serviciilor de autorizare se pot adresa la tel/fax/e-mail indicate, sau se pot prezenta direct la Reprezentanţa RAR din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea (pentru Bucureşti la sediul RAR-OCS).

Documente necesare pentru autorizare

Costuri pentru autorizare/supraveghere

NOTĂ:
1. Dotarea minimală a atelierului se indica în RNTR-6;
2. Auditul de evaluare a capabilităţii tehnice se va efectua la o data stabilită de comun acord cu solicitantul;
3. Pe baza analizării rezultatelor auditului efectuat se va propune acordarea/neacordarea autorizaţiei;
4. Anual se efectuează audituri de supraveghere pentru verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare.

Organismul de Certificare Sisteme de Management (RAR-OCS)
Bucureşti – 22447, sector 2, Şoseaua Vergului nr. 41

  0314.25.76.09
 ocs@rarom.ro

Persoane de contact:

Ing. Marian BURCEA
Director Executiv

Ing. Flavius CÂMPEANU
Director Executiv Adjunct

Ing. Virgiliu Mihail CUCLICIU
Şef Compartiment Autorizări Domeniu Reglementat

Ing. Ion RADU
Autorizări Domeniu Reglementat

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253