Unităţi care dezmembrează vehicule scoase din uz

Lista operatorilor economici care dezmembrează vehicule rutiere scoase din uz


Posibilităţi de contact ale RAR-OCS

Bucureşti – 22447, sector 2, Şoseaua Vergului nr. 41

  0314.25.76.52
 ocs@rarom.ro

Persoane de contact:

ing. Marian BURCEA – Director Executiv
ing. Flavius CÂMPEANU – Director Executiv Adjunct
ing. Virgiliu Mihail CUCLICIU – Şef Compartiment Autorizări Domeniu Reglementat
ing. Adrian CROITORU – Autorizări