Autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică (SITP)

Autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică (SITP), în conformitate cu reglementările Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, RNTR-1 - ediţia în vigoare

Inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere se poate desfăşura numai de către agenţi economici care au capabilitatea tehnică adecvată şi care, în urma unei evaluări, sunt autorizaţi de către Registrul Auto Român, organismul tehnic desemnat în acest sens de Ministerul Transporturilor.

Inspecţiile tehnice se efectuează de către persoanele juridice, în staţii de inspecţie tehnică autorizate deţinute de acestea, sub marca Registrului Auto Român, pe baza unui contract de franciză încheiat cu acesta. Aparatura cu care este dotată staţia de inspecţie tehnică trebuie să aibă performanţele cerute de RNTR-1. Inspecţia tehnică se efectuează de către inspectori instruiţi şi atestaţi de către Registrul Auto Român.

Documente necesare pentru autorizare/ reautorizare

Dosarul de autorizare va conţine toate documentele menţionate în cererea de autorizare şi în chestionarul de autoevaluare.

Organismul de Certificare Sisteme de Management (RAR-OCS)

Bucureşti – 22447, sector 2, Şoseaua Vergului nr. 41

 ocs@rarom.ro

Persoane de contact:

Ing. Marian BURCEA
Director Executiv

Ing. Flavius CÂMPEANU
Director Executiv Adjunct

Ing. Virgiliu Mihail CUCLICIU
Şef Compartiment Autorizări Domeniu Reglementat

Ing. Dragoş APETREI
Autorizări Domeniu Reglementat

Ing. Adrian ŞTEFĂNESCU
Autorizări Domeniu Reglementat

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253