Autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253