Autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză

Autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză

Solicitanții de autorizare trebuie să depună următoarele documente în vederea autorizării.

Documentele se pot depune la adresa ocs@rarom.ro sau la sediul RAR din județul în care se află punctul de lucru pentru care se solicită autorizarea. Pentru București și județul Ilfov, documentele se pot depune la sediul RAR-OCS.

Dacă documentele sunt complete și corect completate se atribuie cod de dosar și se întocmește contractul de autorizare și supraveghere tehnică.

Costuri pentru autorizare

Se va efectua un audit de evaluare a capabilității tehnice la punctul de lucru pentru care se solicită autorizarea, în care se va verifica conformitatea cu reglementările RNTR 8.

În baza concluziilor raportului de audit se poate acorda autorizarea și operatorul economic autorizat se va include pe Lista operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză publicată pe site-ul RAR www.rarom.ro.

Organismul de Certificare Sisteme de Management (RAR-OCS)
Bucureşti – 22447, sector 2, Şoseaua Vergului nr. 41

  0314.25.76.99
 ocs@rarom.ro

Persoane de contact:

Ing. Marian BURCEA
Director Executiv

Ing. Flavius CÂMPEANU
Director Executiv Adjunct

Ing. Virgiliu Mihail CUCLICIU
Şef Compartiment Autorizări Domeniu Reglementat

Ing. Alexandru ION
Autorizări Domeniu Reglementat

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253