Certificarea/Înregistrarea

CERTIFICAREA/ÎNREGISTRAREA sistemelor de management

Registrul Auto Român, prin Organismul de Certificare Sisteme de Management (OCS), certifică sisteme de management al calităţii în conformitate cu standardul internaţional ISO 9001

Pentru detalii privind demararea procesului de certificare/înregistrare apăsaţi aici.

Solicitanţii serviciilor de certificare se pot adresa la tel./fax/e-mail indicate sau direct la sediul RAR-OCS unde vor primi informaţii detaliate privind procesul de certificare/înregistrare.

RAR-OCS dispune de auditori proprii certificaţi la nivel internaţional şi european (IRCA, EOQ etc.) precum şi de experţi cu experienţă pentru domenii specifice de competenţă.

Politica RAR-OCS este de a crea un parteneriat cu clienţii săi de certificare.

RAR-OCS dispune de o procedură specială de tratare a apelurilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor clienţilor serviciilor sale de certificare, care asigură imparţialitatea şi obiectivitatea analizei acestora şi a soluţiilor propuse.

IMPORTANT
A nu se face confuzie între certificarea sistemului de management al unui agent economic cu certificarea produselor

ocs_certif

RAR-OCS publică lista organizaţiilor certificate şi date reprezentative despre acestea.

ANGAJAMENTUL Directorului Executiv al RAR – OCS referitor la asigurarea imparţialităţii în activitatea de certificare a sistemelor de management.

Organismul de Certificare Sisteme de Management (RAR-OCS)
Bucureşti – 22447, sector 2, Şoseaua Vergului nr. 41

  0314.25.76.99
 ocs@rarom.ro

Persoane de contact:

Ing. Marian BURCEA
Director Executiv

Ing. Flavius CÂMPEANU
Director Executiv Adjunct

Dorin Iosif CÂNDEA
Şef Compartiment Certificări

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253