Tabel cu produsele și materialele care sunt introduse, respectiv scoase prin OMTI nr.152/2022 din lista de la cap. V din RNTR 4, în conformitate cu art. IV din OMTI nr. 152/2022 – Text informativ