Autorizarea agenţilor economici care partiţionează şi ambalează materiale de exploatare utilizate la vehicule rutiere

Departamentul de Certificare Produse (DCP) este entitatea tehnică din cadrul Organismului Omologare de Tip şi Certificare Produse (OOTCP)

Procesul de autorizare cuprinde:

  1. transmiterea de către client a cererii de autorizare ambalator și a documentelor necesare autorizării conform procedurii DCP;
  2. efectuarea analizei cererii de autorizare;
  3. efectuarea analizei documentaţiei tehnice;
  4. efectuarea auditului de proces;
  5. prelevarea de mostre în vederea efectuării inspecției și a încercărilor;
  6. efectuarea inspecției și a încercărilor în laboratoarele care se conformează cerințelor SR EN ISO/CEI 17025;
  7. evaluarea rezultatelor activităților desfășurate în cadrul procesului de autorizare;
  8. redactarea documentelor de autorizare;
  9. supravegherea post autorizare.


Legislaţia, regulamentele, procedurile şi formularele prezentate pot fi modificate şi completate.


Organism Omologare de Tip și Certificare Produse (RAR-OOTCP)
Departament Certificare Produse (DCP)


Ing. Marius DAMACHI
Director Executiv

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1


Tel.:

021 318.17.43
021 202.70.07

E-mail:


Bucureşti, B-dul. Expoziţiei nr.1K, sector 1

Ing. Marian BRÎNCUŞ
Secretar tehnic RAR-OOTCP-DCP


Prezentul document este proprietatea exclusivă a RAR
Datele sunt informative şi nu pot fi utilizate decât cu acordul scris al RAR
Document informativ

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253