Certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

Departamentul de Certificare Produse (DCP) este entitatea tehnică din cadrul Organismului Omologare de Tip şi Certificare Produse (OOTCP)

ocp_1

Certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

Scheme de certificare

  • Schema de certificare nr. 1: pentru produse fabricate în serie, se aplică numai la solicitarea producătorului sau a reprezentantului producătorului dacă auditul de produs / proces la fabricant este fezabil.

Perioada de valabilitate a certificării inițiale este de 3 ani. La recertificare perioada de valabilitate a certificării poate crește la 4 ani dacă pe perioada valabilităţii certificării iniţiale / recertificării anterioare s-a constatat menţinerea condiţiilor care au stat la baza certificării iniţiale şi nu au fost constatate neconformităţi ale produsului.

  • Schema de certificare nr. 2: pentru produse fabricate în serie, se aplică numai la solicitarea producătorului sau a reprezentantului acestuia dacă sistemul de management al calităţii al fabricantului este certificat.

Perioada de valabilitate a certificării inițiale este de 3 ani. La recertificare perioada de valabilitate a certificării poate crește la 4 ani dacă pe perioada valabilităţii certificării iniţiale / recertificării anterioare s-a constatat menţinerea condiţiilor care au stat la baza certificării iniţiale şi nu au fost constatate neconformităţi ale produsului.

  • Schema de certificare nr. 3: pentru produse fabricate în serie, se aplică numai la solicitarea producătorului sau a reprezentantului producătorului.

Perioada de valabilitate a certificării inițiale este de 1 an. La recertificare perioada de valabilitate a certificării poate crește la 2 ani dacă pe perioada valabilităţii certificării iniţiale / recertificării anterioare s-a constatat menţinerea condiţiilor care au stat la baza certificării iniţiale şi nu au fost constatate neconformităţi ale produsului, caz în care va fi efectuată o supraveghere anuală programată constând în supravegherea menținerii conformității producţiei prin inspecţia şi / sau încercarea produsului.

  • Schema de certificare nr. 4: pentru loturi de produse se aplică la solicitarea producătorului, a reprezentantului producătorului, a importatorului sau a distribuitorului cu condiția ca în momentul inspecţiei şi / sau prelevării pentru încercări, întregul lot să fie ambalat, gata de livrare.

Perioada de valabilitate a certificării este de maximum 1 an, fără depăşirea termenului de garanţie / valabilitate al produsului / materialului de exploatare.

Tabelul nr. 1. Scheme de certificare. Cerințe.

Nr. crt.CERINȚENR. SCHEMEI DE CERTIFICARE
1234
1Audit la fabricant fezabil   
2Sistem de management al calităţii (SMC) al fabricantului certificat conform ISO 9001 sau IATF 16949   
3SMC neevaluat  
4Valabilitate certificare inițială3 ani3 ani1 an˂ 1 an
5Valabilitate recertificare dacă anterior nu au fost constatate neconformități ale produsului442
6Frecvență supravegheri1an1 an1 an

Alegerea schemei de certificare aplicabile se efectuează de către solicitantul de certificare, cu consultarea şi acceptul DCP, în funcţie de tipul fabricaţiei şi de calitatea solicitantului de certificare, ca furnizor al produsului, precum și de existența/disponibilitatea unui certificat al sistemului de management al calităţii (SMC) al fabricantului valabil pentru domeniul pentru care se solicită certificarea DCP.

În cazul în care, pe parcursul desfăşurării procesului de certificare, se modifică datele iniţiale ale certificării, se poate schimba schema de certificare aleasă inițial, cu condiţia efectuării în consecință a activităţilor specifice schemei respective, ulterior aleasă.

Procesul de certificare cuprinde:

1. transmiterea de către client a:

– cererii oficiale (formularul se află în Mapa cu Documente Informative-MDI, existentă pe site-ul rarom.ro sau se poate procura de la DCP);

– documentelor de identificare pentru firmă (certificate cod fiscal şi de înregistrare la Registrul Comerţului);

– împuternicirii de reprezentare în vederea certificării produselor fabricate în serie, din partea producătorului (doar în cazul în care solicitantul este altul decât producătorul);

– specificaţiilor tehnice sau a standardelor de firmă ale produselor pentru care se solicită certificarea;

– documentului de certificare a sistemului de management al calităţii, al fabricantului produselor (dacă acest certificat există);

– machetelor certificatului de garanţie şi declaraţiei de conformitate;

– etichetelor produselor (ca model / opțional / pentru identificarea produsului);

– altor documente solicitate prin procedura de certificare (descrisă pe larg în MDI), după caz;

2. efectuarea analizei cererii de certificare;

3. efectuarea analizei documentaţiei tehnice;

4. evaluarea sistemului de management al calității (SMC) al fabricantului în funcție de schema de certificare aleasă, prin efectuarea auditului de produs sau analiza și luarea în considerare a certificatului SMC, dacă acesta există și corespunde domeniului;

5. prelevarea de eșantioane / mostre în vederea transmiterii lor la laboratorul de încercări și, după caz, a păstrării probelor martor;

6. efectuarea inspecției și a încercărilor în laboratoarele care se conformează cerințelor SR EN ISO/CEI 17025;

7. evaluarea rezultatelor activităților desfășurate în cadrul procesului de certificare;

8. redactarea documentelor de certificare;

9. supravegherea post certificare.


Legislaţia, regulamentele, procedurile şi formularele prezentate pot fi modificate şi completate.


Organism Omologare de Tip și Certificare Produse (RAR-OOTCP)
Departament Certificare Produse (DCP)


Ing. Marius DAMACHI
Director Executiv

Adresa: Calea Griviţei nr. 391A, cod 010719
Bucureşti, sector 1


Tel.:

021 318.17.43
021 202.70.07

E-mail:


Bucureşti, B-dul. Expoziţiei nr.1K, sector 1

Ing. Marian BRÎNCUŞ
Secretar tehnic RAR-OOTCP-DCP


Prezentul document este proprietatea exclusivă a RAR
Datele sunt informative şi nu pot fi utilizate decât cu acordul scris al RAR
Document informativ

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253