Lista informativă cu agenţii economici autorizaţi pentru partiţionare şi ambalare