Lista produselor cu certificate de conformitate RAR-OCP în termen de valabilitate